BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Timofiejuk Igor
Tytuł
Redivivus Marks : czy koło historii zatoczyło pełny obrót?
Redivivus Marx : Has the Wheel of History Made a Full Turn?
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2001, nr 4, s. 39-53
Słowa kluczowe
Marksizm, Teoria ekonomii, Ewoluowanie teorii ekonomicznych, Kapitalizm, Globalizacja
Marxism, Economic theory, Economic theory evolve, Capitalism, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wizja naukowa Karola Marksa dotyczy tego, co dzisiaj zwie się się globalizmem. Autor zastanawia się, czy teoria Marksa tłumaczy to, co się stało i dzieje we współczesnym świecie. A zatem dla autora interesujące jest, czy teorie naukowe wzorem historycznych faktów i postaci powtarzają się dwukrotnie oraz czy teoria Marksa, tłumaczy procesy współczesnego kapitalizmu mimo wielkich zmian, które się w nim i całym świecie dokonały od czasu sformułowania tej teorii w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, czy ogólnie cywilizacyjnego?

When every day not only the average citizens, but also the political and intellectual elites of nations are concerned with current matters such as: the standard of living, income, the rates of the deposits and credits, difficulties in finding work and the growing unemployment, the budget deficit some are interested in stock-exchange etc. We need to consider the general tendencies and see if there is a scientific exploration of the social-economic progress. The main idea of this B paper is the conclusion that there is such a theory which is having its renaissance-it is the theory formulated by Karl Marx. Bringing out the necessary quotations I prove that besides the method of scientific research and the anatomical approach in the analysis of the material, spiritual, political, environmental, etc. sides of social life, the theoretical rules of Marx, are valid in many fields of the social process, such as: 1) the forsaken globalism and the internationalization of contradictions of the capitalist social-economical formation prodded; 2) the contradiction of the capital and labour as the basic contradiction of capitalism in the field of economy and transferring this contradiction to the world scalę; 3) the relative poverty of the world of work which is manifested in the increase from the 60's of the 20th century of the stratification income and financial status of the most developed capitalist countries, not to mention the scale of this stratification in the countries transforming from real-socialism to capitalism; 4) the assignation of the sense and method of the so-called primary accumulation-including the change of time and the current phase of civilization; 5) the theory of the so-called "relative overpopulation" in our days confirmed by the type of technical progress-which is remarkably antiemployment; 6) capitalism produces antagonist forces. Nowadays these are the anti-globalist movements, although they lack a unifying ideology and prospective goals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "The Economist"' Komentarz redakcyjny, cytowane za "Forum" 1991 nr 48, s. 4.
 2. Bijard L., Argentyńskie memento, "Forum", 2001 nr 30, s. 11.
 3. Caille A., Wywiad dla "Liberation", opublikowany pt. Jej totalność ekonomia, "Forum" 2001 nr 25, s. 14.
 4. Donhof Marion hr, Sąsiedzi, którzy potrzebują się wzajemnie, "Forum" 1993 nr 22, s. 8.
 5. Gdzie jest Robin Hood, "The Economist" (5.11.1994), cytowane za "Forum" 1994 nr 48, s. 2.
 6. Jan Paweł II w Meksyku do Indian, "Forum" 1993 nr 34, s. 7.
 7. Jej totalność ekonomia, "Forum" 2001 nr 25, s. 14.
 8. Kardynał Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w: Papież musi przemawiać mocnym głosem, "Forum" 1998 nr 47, s. 9.
 9. Marks K., Engels F., Manifets Komunistyczny, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. I, KiW, Warszawa 1949, s. 29.
 10. Marks K., Kapitał, t. I, KiW, Warszawa 1951, s. 771.
 11. Marks K., Osiemnasty brumaire'a Ludwika Bonaparte, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. I, KiW, Warszawa 1949 , s. 229-230.
 12. Marks K., Tezy o Feurbachu, teza 11, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. II. KiW, Warszawa 1949, s. 385.
 13. Marks Redivivus, "Forum" 1993 nr 50, s. 2.
 14. O czym wie Zofia, "The Economist" (20-31.12.1990), cytowane za "Forum" 1990 nr 51/52, s.2.
 15. Robin J.P., 2000 lat gospodarki, cytowane za "Forum" 2001 nr 31, s. 12-13.
 16. Zawadzki J., Ekonomia polityczna kapitalizmu, t. I, KiW, Warszawa 1967, s. 302 i na tej stronie przypis 42.
 17. Zinowiew A..A., Post-komunisticzeskaja Rossija, Wyd. Respublika, Moskwa 1996, s. 230-231.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu