BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błachowicz Andrzej, Szczepankowski Piotr J.
Tytuł
Innowacyjne ekonomiczne instrumenty polityki środowiskowej : Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Polsce
Innovative Economic Instruments of Environmental Policy : Experiences and Perspectives of Development in Poland
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2001, nr 4, s. 85-108, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, Prawo ochrony środowiska, Opłaty ekologiczne, Koncesje
Environmental protection, Economic instruments of environmental protection, Environmental law, Environmental fees, Concessions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy podjęli próbę zestawienia światowych doświadczeń w zakresie stosowania handlu pozwoleniami na korzystanie ze środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do atmosfery) oraz wskazanie konkretnych uwarunkowań, w jakich można ten instrument skutecznie zastosować w Polsce.

This article is an attempt at a compilation of world wide experiences in the scope of introduction and application of economic instruments of using the natural environment and indication of concrete conditions in which these instruments can be effectlively used in Poland. The influence on users of environment can have direct or indirect character. Direct methods are the most often administrative-legal regulations characterized by standards and limits. These instruments have the character of orders and prohibitions. On one hand it decides about environment, on the other hand it means most often low economic effectiveness. Indirect influence on the users of environment are economic instruments. They are the key to balanced development and comprise the tool of optimum allocation, optimum distribution and optimum scale and scope of use. They are to stimulate economic subjects to a more economical use of environ-mental resources, eliminate products and services worsening its quality and finally to internalization of external costs of the interaction of production processes on the environment. The most interesting, innovative economic market instrument of environmental protection became recently transferable permissions for emissions and trade. Apart from the characteristic of this instrument the authors indicated the ad-vantages and faults. Also the possibilities and limitations of using transferable permissions for emission in Poland were described. Against this background there were discussed a number of experiments conducted in several regions of Poland, whose role was investigation of the influence of the discussed economic instrument of environmental protection upon the effectiveness of the functioning of enterprises. Intern the analyzes of limitations in the development of the market of transferable permissions for the emission of pollutants into the atmosphere was aimed at showing the necessary changes in the Polish legislation which would lead to a higher effectiveness and propagation of the use of this instrument. At this point it should be stressed that Polish experiences and regulations in the scope are more advanced than those existing in the European Union, which means that in the field of environmental protection we can bring a valuable contribution in the accession processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budziński K. i in., 1996, Zasady handlu uprawnieniami zbywalnymi (handel emisjami), Politechnika Warszawska, Warszawa.
 2. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, 1995, Górka K. (red.), Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 18, ESEŚiZN, Kraków.
 3. Jeżowski P., 1999, Związki ekonomii z ochroną środowiska, referat z konferencji "Ekonomia a ochrona środowiska", w: EkoKadry '99, WGiSR UW, Warszawa.
 4. Klarer J., Francis P., McNicholas J., 1999, Improving Environment and Economy, SIEI - REC, Szentendre.
 5. Koncepcja nowych mechanizmów ekonomicznych w zakresie ochrony środowiska, 1999, MOŚZNiL, Warszawa.
 6. Lenart T., Pietrewicz A., 1999, Ubezpieczenia ekologiczne jako instrument przyspieszania proekologicznych przemian w gospodarce, referat z konferencji "Ekonomia a ochrona środowiska", w: EkoKadry '99, WGiSR UW, Warszawa.
 7. Nowicki M., 1993, Strategia ekorozwoju Polski, Agencja Wydawniczo-Reklamowa A. Grzegorczyk, Warszawa.
 8. OECD, 1997, Applying Market-based Instruments to Environmental Policies in China and OECD Countries.
 9. Opschoor J. B., Vos M. B., 1990, Instrumenty ekonomiczne dla ochrony środowiska, OECD-MOŚZNiL, Warszawa.
 10. Pazdan R., 1999, Handel pozwoleniami zbywalnymi na emisję (część II i III), w: "Problemy ocen środowiskowych", nr 3, 4.
 11. Piontek B., Piontek F., Piontek W., 1994, Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 12. Poskrobko B., 1998, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 13. Śleszyński J., 2000, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, AW Aries, Warszawa.
 14. Zaprojektowanie systemu zbywalnych uprawnień do emisji i wdrożenie Pilotowego Projektu w Polsce, 1996, projekt Phare EC/EPP/91/1.2.2, Atmoterm, Opole.
 15. Żylicz T., 1996, Cele, zasady i ograniczenia polityki ochrony środowiska, w: Folmer H., Gabel L., Opschoor H., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Krupski i S-ka, Warszawa.
 16. Żylicz T., 1998, Obstacles to Implementing Tradable Pollution Permits: The Case of Poland, w: Workshop on Domestic Tradable Permit Systems for Environmental Management: Issues and Challenges, OECD.
 17. Żylicz T., Rączka J., 2000, Analiza zgodności z wytycznymi Unii Europejskiej polskiego systemu pomocy publicznej dla działań i inwestycji ekologicznych w sektorze przedsiębiorstw, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu