BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tymiński Maciej, Koryś Piotr
Tytuł
Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji
Corruption. A Review of Selected Conception
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2002, nr 6, s. 166-183, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Etyka życia gospodarczego, Przestępstwa gospodarcze, Korupcja
Ethics of economic life, Economic crimes, Corruption
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba uporządkowania definicji korupcji w naukach społecznych, a następnie zbadanie czynników instytucjonalnych decydujących o przyczynach i formach korupcji. Zaprezentowano nieekonomiczne ujęcia korupcji, rekonstrukcję mapy korupcji jako kontraktu ekonomicznego oraz analizę instytucjonalnych uwarunkowań korupcji.

The authors present theories of coruption taking into consideration the typology of Arnold J. Heidenheimer, who divided the corruption theories into those which concentrate on the public official and concern the breaking of the rules of the law and those according to which corruption is a particular kind of market phenomenon. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banfield E., Corruption as a feature of governmental organisation, "Journal of Law and Economics", 1975, t. XVIII.
 2. Becker G., Stigler G., 1974, Law enforcement, malfeasanse, and compensation of enforcers, "Journal of Legal Studies", t. 3.
 3. Chwalba A, 1995, Imperium korupcji, Warszawa.
 4. Dobel J. P., 1978, The corruption of the state, "American Economic Sciences Review", t. 72.
 5. Friedrich C., 1989, Corruption Concepts in Historical Perspective, w: Heidenheimer A. J., Johnston M., Leivine V. (red.), Political corruption. A Handbook, New Brunsh- wick.
 6. Gambetta D., Corruption. An analytical map, maszynopis.
 7. Goudie A. W., Stasavager D., 1998, A framework for the analysis of corruption, "Crime, Law & Social Change", t. 29.
 8. Heidenheimer A., 1970, Introduction, w: Heidenheimer A. (red.), Political corruption, New York.
 9. Heidenheimer A., Johnston M., Leivine V. (red.), 1989, Political corruption. A Handbook, New Brunshwick.
 10. Huntington S. P., 1968, Political order in changing societies, New Heaven.
 11. Kamiński A., 1989, Coercion, Corruption and Reform, "Journal of Theoretical Politics", t. 1.
 12. Kamiński A. Z., 1997, Korupcja jako symptom instytucjonalnej niewydolności państwa i zagrożenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, w: Dobro wspólne, władza, korupcja, Warszawa.
 13. Khan M. H., 1996, The efficiency implications of corruption, "Journal of International Development", t. 8.
 14. Klitgaard R., 1988, Controlling corruption, Berkeley.
 15. Kojder A., 1992, Corruption in Poland Today, "Polish Sociological Bulletin", nr 3-4.
 16. Korupcja w Polsce: Przegląd obszarów priorytetowych i propozycji przeciwdziałania zjawisku. Raport Banku Światowego, 2000, Warszawa.
 17. Kurczewski J., 1999, Posłowie a opinia publiczna, Warszawa.
 18. Kurczewski J., Łaciak B. (red.), 2000, Korupcja w życiu społecznym, Warszawa.
 19. Ledeneva A. V., 1998, Russia's Economy of Favours, Cambridge.
 20. Lowenstein D. H., 1985, Political bribery and the intermediate theory of politics, "UCLA Law Review", nr 37.
 21. Łętowska E., 1995, Dobro wspólne - władza - korupcja, w: Dobro wspólne, władza, korupcja, Warszawa.
 22. Marszałek A., Kittel B., 2001, Kasjer z Ministerstwa Obrony, "Rzeczpospolita", 7.07.
 23. Mauro P., 1995, Corruption and growth, "Quarterly Journal of Economics", t. 110.
 24. Mączak A., 1986, Korupcja w dziejach nowożytnych. Przegląd problematyki, "Kwartalnik Historyczny" nr 3.
 25. Noonan J. T., 1984, Bribes, Los Angeles.
 26. Nye J., 1967, Political corruption: a cost-benefit analysis, "American Economic Sciences Review", t. 61.
 27. Pope J. (red.), 2000, Rzetelność życia publicznego, Warszawa.
 28. Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu, Warszawa - Kraków.
 29. Raciborski J., 2001, Zepsute reguły gry, "Rzeczpospolita" 6.08.
 30. Rose-Ackerman S., 1978, Corruption. A study in political economy, New York.
 31. Rose-Ackerman S., 1975, The economics of corruption, "Journal of Public Economics", t. 4.
 32. Shleifer A., Vishny R., 1993, Corruption, "Quarterly Journal of Economics", t. 108.
 33. Smaga J., 2000, Korupcja w Rosji bolszewickiej i Federacji Rosyjskiej, w: Chwalba A., Imperium korupcji, Warszawa.
 34. Tanzi V., 1998, Corruption around the world: causes, consequences, scopes and cures, "IMF WP'798/63.
 35. Tarchalski K., 2000; Korupcja i przywilej, Warszawa.
 36. Tarkowska E., Tarkowski J., 1990, Amoralny familizm" czyli o dezintegracji społecznej w Polsce lat osiemdziesiątych, w: Grupy i więzi w systemie monocentrycznym, Warszawa.
 37. Tarkowski J., 1983, Patronage in Centralised Socialist System. The Case of Poland, "International Political Sciences Review", nr 4.
 38. Waterbury J., 1965, Endemic and planned corruption in a monarchical regime, World Politics.
 39. Werner S. B., 1983, New directions in the study of administrative corruption, Public Administration Review.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu