BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matejun Marek
Tytuł
Pośrednie korzyści rozwojowe wynikające z outsourcingu rachunkowości i doradztwa podatkowego dla firm sektora MŚP
The Indirect Benefits of Accounting and Tax Advice Outsourcing for SME Sector Enterprises
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 2, s. 87-95, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Outsourcing, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Accounting, Outsourcing, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono pośrednie korzyści rozwojowe wynikające z wykorzystania metody obsługi zewnętrznej. Dokonano także analizy zakresu występowania pośrednich korzyści wynikających z wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwie macierzystym. Przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat roli outsourcingu w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Outsourcing can benefit enterprises in the SME sector. Both direct and indirect, these benefits include the popularization of economical thinking and increased market activity due to greater concentration on the key activity. Based on research conducted in 110 SMEs, the article presents an analysis of indirect benefits achieved from the outsourcing of accounting and tax advice activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 2. Gay C.L., Essinger J. [2002], Outsourcing strategiczny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Górska J. [2002], Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 4. Lachiewicz S., Matejun M. [2006], Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, red. W. Błaszczyk, Wydawnictwo UL, Łódź.
 5. Małe firmy w regionie łódzkim [2003], red. S. Lachiewicz, Wydawnictwo PŁ, Łódź.
 6. Małkus T. [2002], Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1.
 7. Matejun M. [2006], Outsourcing rachunkowości i doradztwa podatkowego [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 2, red. A. Stabryła, AE w Krakowie, Kraków.
 8. Penc J. [2002], Nowe koncepcje zarządzania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 9. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [1997], red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 11. Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, War-szawa-Kraków.
 12. Trocki M. [2001], Outsourcing, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu