BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowski Grzegorz
Tytuł
Przedsiębiorczość a czynniki społeczno-kulturowe
Entrepreneurship vs. socio-cultural factors
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 2 (20), s. 27-38, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kapitał społeczny, Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój społeczno-gospodarczy
Entrepreneurship, Social capital, Entrepreneurship development, Social economic development
Abstrakt
Pojęcie przedsiębiorczości jest wieloznaczne. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to pojęcie o charakterze społeczno-kulturowym. Choć rozpatrując to nieco z innej strony, należy mieć na uwadze, że przedsiębiorczość uwarunkowana jest szeregiem czynników ekonomicznych, społecznych czy kulturowych. Cytowane w artykule badania pokazują, że czynniki społeczno-kulturowe w istotnym zakresie wpływają na przedsiębiorczość. Zrozumienie tych zależności pozwala na formułowanie zmierzających do pobudzania przedsiębiorczości zaleceń dla rządzących. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship brings along numerous ramifications. It indisputably is a catalyst of varied socio-cultural phenomena. On the other hand, it is noteworthy that the level of entrepreneurship is itself driven by a wide range of economic, social and cultural factors. The research under review demonstrates that the significance of socio-cultural impacts is paramount vis-a-vis propensity to undertake economic activity. Understanding this relationship is the key to effective governance, i.e. such that is aimed at stimulating higher entrepreneurship levels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beksiak, J. (red.) 2003. Polska gospodarka w XX wieku. Eseje historyczno-ekonomiczne, Łódź: Wydawnictwo Literatura.
 2. Berger, B. (red.) 1994. Kultura przedsiębiorczości, Warszawa: Oficyna Literatów "Rój".
 3. Bławat, F. 1994. Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 4. Cierniak-Szóstak, E. 2007. Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego. Wybrane zagadnienia, w: Lis S. (red.) Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 5. Dollinger, J.M. 1999. Entrepreneurship Strategies and Resources, New Jersey: Prentice Hall, Upper Sadlle River.
 6. Drucker, P.F. 2004. Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa: Studio Emka.
 7. European Commission. 2003. Green Paper, Entrepreneurship in Europe, Brussels: European Commission.
 8. Grilo, I. i R. Thurik. 2006. Entrepreneurship in the old and New Europe. SCALES-pa-per, N200516.
 9. Jaremczuk, K. 2003. Wstęp, w: Jaremczuk K. (red.) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szansę i zagrożenia. Tarnobrzeg: PWSZ.
 10. Jasiecki, K. 2004. Społeczna odpowiedzialność biznesu w ocenach Polaków, w: Kolarska-Bobińska L. (red.) Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 11. Kotala, A. 2004. Psychospołeczne aspekty i determinanty rozwoju przedsiębiorczości wiejskich środowisk lokalnych, w: Urban S. (red.) Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 12. Łuczka, T. 2007. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Łuczka T. (red.) Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 13. Piecuch, T. 2007. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2.
 14. Reykowski, J. 1993. Zmiany systemowe a mentalność polskiego społeczeństwa, w: Reykowski J. (red.) Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 15. Safin, K. 2002. Zarządzanie matą firmą, Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 16. Salimath, M.S. 2006. Social Institutions and Culture as Drivers of Cross-National Entrepreneurial Activity: Application and Extensions of Institutional Anomie Theory of Entrepreneurship, dysertacja przedłożona w celu uzyskania stopnia doktora filozofii, Washington: Washington State University.
 17. Sułkowski, Ł. 2001. Kapitał społeczny a sukces w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Polski, w: Listwan T. i S. Witkowski (red.) Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne. Wrocław: Wydawnictwo AR we Wrocławiu.
 18. Sztompka, P. 2003. Diagnoza stanu systemu ustrojowego po 14 latach transformacji, referat wygłoszony na konferencji Diagnoza stanu państwa i społeczeństwa polskiego po 14 latach transformacji, Warszawa 30 październik, za: Cierniak-Szóstak, E. 2007. Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego. Wybrane zagadnienia, w: Lis S. (red.) Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 19. Sztompka, P. 2004. Dekalog obywatela. Gazeta Wyborcza, nr 8.
 20. Targalski, J. (red.) 2002. Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 21. Thurik, R., Wennekers, S. i L.M. Uhlaner. 2002. Entrepreneurship and economic performance: a macro perspective. EIM Small Business Research and Consultancy, listopad.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu