BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrak Andrzej Piotr
Tytuł
Przedsiębiorczość korporacyjna - istota, uwarunkowania i podstawowe obszary
Corporate entrepreneurship - its essence, conditioning and basic areas
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 2 (20), s. 39-50, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Korporacje, Teoria organizacji, Zarządzanie korporacyjne
Entrepreneurship, Corporation, Organisation theory, Corporate management
Abstrakt
Artykuł zawiera omówienie zagadnień związanych z definiowaniem i istotą przedsiębiorczości korporacyjnej oraz jej kształtowaniem w organizacji. Przedstawiając te zagadnienia zwrócono uwagę na systemowe ujęcie organizacji przedsiębiorczej oraz cechy i czynniki określające jej funkcjonowanie, takie jak: demokratyczny i partycypacyjny styl kierowania organizacją, zdecentralizowana struktura organizacyjna, tworzenie kultury przedsiębiorczej i klimatu do zmian, sprawny system komunikowania się i przepływu informacji itp. Uwzględniono przy tym, że podstawą organizacji przedsiębiorczej i przedsiębiorczości korporacyjnej są pracownicy organizacji, poczynając od jej kierownictwa. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the notions related to the defining and essence of corporate entrepreneurship, as well as its formation in an organization. The discussion of these questions concentrated on a systemic presentation of enterprising organization, and also on the attributes and factors which have influence on its functioning, such as: the democratic and participating style of management in the organization; the decentralized organizational structure; the creation of enterprising culture and climate to changes; the efficient system of communicating and information flow; etc. Moreover, account was taken of the employees of an organization, starting from its management, as the basis of enterprising organization and corporate entrepreneurship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman, J. 2002. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa: PWE. Drucker, P.F. 2004. Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa: Wydawnictwo Emka.
 2. Griffin, R.W. 1996. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN.
 3. Gudkova, S. 2002. Dydaktyczne treści podręczników przedsiębiorczości w Europie oraz Ameryce Północnej. Master of Business Administration, nr 2, s. 49-51.
 4. Koźmiński, A.K. 2004. Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Warszawa: PWN.
 5. Laszuk, M. 2005. Przedsiębiorczość wewnętrzna. Przegląd Organizacji, nr 4, s. 20-21.
 6. Lipiński, E. 1981. Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty, Warszawa: PWE.
 7. Matusiak, K.B. 2006. Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przestanki, polityka i instytucje, Radom-Łódź: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego.
 8. Nickels, WG. 1995. Zrozumieć biznes, Warszawa: Bellona.
 9. Piasecki, B. 1998. Mata firma w teoriach ekonomicznych, w: Piasecki B. (red.) Ekonomika i zarządzanie małą firmą, s. 21-78. Warszawa-Łódź: PWN.
 10. Pinchot, G. i E.S. Pinchot. 1978. Intra-Corporate Entrepreneurship, http://www.intrapreneur.com/MainPages/History/IntraCorp.html.
 11. Pomykalski, A. 2001. Zarządzanie innowacjami, Warszawa: PWN.
 12. Sapijaszka, Z. 1997. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szansę i ograniczenia, Warszawa: PWN. Sharma, P. i J.J. Chrisman. 1999. Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 23, nr 3, s. 11-26.
 13. Wiatrak, A.P. 2003. Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, w: Jaremczuk K. (red.) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szansę i zagrożenia, s. 26-38. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PWSZ w Tarnobrzegu.
 14. Wilkin, J. 1997. Przedsiębiorczość na wsi - główne determinanty i uwarunkowania w: Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich, s. 25-34. Kraków-Rzeszów: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie.
 15. Zieniewicz, K. 1991. Techniki zarządzania, Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu