BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boehlke Jerzy
Tytuł
Koncepcja megakorporacji w nowej ekonomii keynesowskiej
The concept of megacorporation in new Keynesian economics
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 2 (20), s. 88-100, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Keynesizm, Korporacje, Teoria przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Keynesian theory, Corporation, Enterprise theory
Abstrakt
Artykuł jest wstępną prezentacją i oceną opracowanej przez A. S. Eichnera koncepcji megakorporacji. Megakorporacja jest dużym przedsiębiorstwem, działającym w wielu branżach przemysłu i na oligopłistycznych rynkach. Duży udział w rynku, niezałeżność finansowa i dominacja konkurencji niecenowej są realnym zagrożeniem dla stabilności systemu gospodarczego. Najważniejszym źródłem owych zagrożeń jest zjawisko niepewności. Do podstawowych czynników wpływających na niepewność A. S. Eichner zalicza nieprzewidywalność dopływu innowacji, zmiany pozycji rynkowej firm oraz potencjalne reakcje rządu. Koncepcja megakorporacji jest przykładem zastosowania podejścia neo-keynesowskiego do badania zachowań wielkich korporacji. Z metodologicznego punktu widzenia jest ona zgodna z założeniami systemizmu. W świetle współczesnej ekonomicznej teorii firmy koncepcja A. S. Eichnera nawiązuje do menedżerskich modeli firmy oraz neoinstytucjonalnej koncepcji J. K. Galbraitha wielkiej korporacji. (abstrakt oryginalny)

The paper is an introductory presentation and evaluation of the concept of megacorporation developed by A.S. Eichner. Megacorporation is a large enterprise which operates in a number of branches and on oligopolistic markets. Considerable marker share, financial independence and the predominance of non-price competition pose a real threat to he stability of the economic system. The major source of such threats is the phenomenon of uncertainty. According to A.S. Eichner, the basic determinants of uncertainty include unpredictability of the inflow of innovation, changes to the position of companies on the market and potential responses from the government. The concept of megacorporation is an example of employing the neo-Keynesian approach in studying the behaviour of large corporations. From the methodological perspective, the concept is in line with the assumptions behind systemism. In the light of the modern economic theory of company, A.S. Eichner's concept refers to the managerial models of the company and J.K. Galbraith's neo-institutional concept of large corporation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion, E, Fally, T. i S. Scarpetta. 2007. Credit constraints as a barrier to the entry and post-entry growth of firms. Economic Policy, nr 52, s. 733-779.
 2. Akerlof, G. Makroekonomia behawioralna a funkcjonowanie gospodarki. Gospodarka Narodowa, nr 10/2003, s. 86-90.
 3. Akerlof, G.A. i J.L. Yellen. 1985. A Near-Rational Model of the Business Cycles, with Wage and Price Inertia. Quarterly Journal of Economics, t. 100.
 4. Barro, R. 1984. Rational Expectations and macroeconomics in 1984. American Economic Review, May.
 5. Barro, R. i H. Grossman. 1976. Money, Employment and Inflation, Nowy Jork.
 6. Bartelsman, E., Scarpetta, S. i F. Schiyardi. 2005. Comparative analysis of firm demographics and survival: Evidence from micro-level sources in OECD countries. Industrial and Corporate Change, nr 14/2005, s. 365-391.
 7. Bludnik, I. 2005. Neokeynesizm. w: Ratajczak M. (red.) Współczesne teorie ekonomiczne, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 89-103.
 8. Bunge, M. 1979. A Systems Concept of Society. Beyond Individualism and Holism. Theory and Decision, nr 10/1979, s. 168-169.
 9. Domańska, E. 1986. Kapitalizm menedżerski, Warszawa.
 10. Eichner, A.S. 1974. Determination of the Mark-up under Oligopoly: A Comment. The Economic Journal, vol. 84, nr 336, s. 967-970.
 11. Eichner, A.S. 1979. A Guide to Post-Keynesian Economics, Londyn.
 12. Eichner, A.S. 1983. Micro Foundations of the Corporate Economy. Managerial and Decision Economics, nr 4/1983, s. 135-151.
 13. Galbraith, J.K. 1979. Ekonomia a cele społeczne, Warszawa.
 14. Kudliński, R. 1972. Strategia wielkich korporacji, Warszawa.
 15. Kwiatkowski, E. 2002. Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Landreth, H., Colander, D. C. 1998. Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Mankiw, N.G. i D. Romer. 1991. New Keynesian Economics, Cambridge.
 18. Pasinetti, L. 1981. Structural Change and Economic Growth: A theoretical essay on the dynamics of the wealth of nations, Cambridge.
 19. Romer, D. 2000. Makroekonomia dla zaawansowanych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Snowdon, B., Vane, H. i P. Wynarczyk. 1998. Współczesne nurty teorii makroekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Stiglitz, J. 1992. Methodological Issues and the New Keynesian Economics. w: Vercelli, A. i N. Dimitri (red.) Macroeconomics: A Survey of Research Strategies, Oxford.
 22. Sylos Labini, P. 1963. Oligopol a postęp techniczny, Warszawa.
 23. Wojtyna, A. 2000. Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Wood, A. 1971. Economic Analysis of the Corporate Economy. w: Marris, R. i A. Wood (red.) The Corporate Economy: Growth, Competition and Innovative Potential, Londyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu