BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glinka Beata, Gudkova Svetlana
Tytuł
Sukces w działaniu przedsiębiorców: percepcja, wymiary, implikacje
Success in entrepreneurs' action: its perception, dimensions, implications
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 2 (20), s. 101-114, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Zarządzanie dla sukcesu, Rozwój przedsiębiorczości, Przedsiębiorca
Entrepreneurship, Management for success, Entrepreneurship development, Entrepreneur
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka sposobów rozumienia sukcesu przez przedsiębiorców prowadzących małe firmy. Autorki wskazują na wielowymiarowość i niejednoznaczność pojęcia „sukces". W artykule wskazano, że sposób podchodzenia do sukcesu przekłada się na przyjmowane przez przedsiębiorców drogi rozwoju (i sposoby zarządzania firmami). Sposób rozumienia sukcesu wskazuje motywy kierujące działaniami przedsiębiorców, a także cele, których realizacja jest dla nich ważna. W konsekwencji pozwala to na ocenę potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to characterize the ways of perceiving success as understood by small enterprise owners. The authors point out the multidimensional nature of the concept of 'success'. The paper shows that the approach to success translates into the ways of development adopted by entrepreneurs (and the methods they apply to manage their enterprises). The way how success is understood shows the motives behind entrepreneurs' actions and the objectives the fulfillment of which they consider crucial. As a consequence, this enables assessment of the potential for development in given enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański, H. 1999. Prestiż, Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP).
 2. Glinka, B. 2007. Czynniki kształtujące tożsamość przedsiębiorcy w Polsce, w: Leoński J. i U. Kozlowska (red.) W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Szczecin: Economicus.
 3. Grzeszczyk, E. 2003. Sukces: amerykańskie wzory - polskie realia, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 4. Gudkova, S. 2008. Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 5. Hampden-Turner, Ch. i A. Trompenaars. 1998. Siedem kultur kapitalizmu, Warszawa: ABC.
 6. Jasiecki, K. 2002. Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 7. Konecki, K. 2007. Działanie przedsiębiorcze. Auto-praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego, w: Leoński J. i U. Kozłowska (red.) W kręgu socjologii Interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Szczecin: Economicus.
 8. Kostera, M. 1996. Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa: PWE.
 9. Kwiatkowski, S. 2000. Przedsiębiorczość intelektualna, Warszawa: PWN.
 10. Nash, L. i H. Stevenson. 2004. Success that Lasts. Harvard Business Review, vol. 82, nr 2, s. 102-109.
 11. Pervin, L.A. 2002. Psychologia osobowości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 12. Pyciński, S. i A. Żołnierski. 2007. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, Warszawa: PARP, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/158/raport05-06.pdf.
 13. Rogoff, E.G., Lee, M.S. i D.C. Sub. 2004. "Who done it?" Attributions by Entrepreneurs and Experts of the Factors that Cause and Impede Small Business Success. Journal of Small Business Management, vol. 42, nr 4, s. 370.
 14. Skąpska, G. (red.) 2003. Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości, Kraków: Universitas.
 15. Timmons, J.A. 1999. New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century, Boston: Irwin/McGraw-Hill.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu