BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szot-Gabryś Teresa
Tytuł
Koncepcja ekonomiczna przedsiębiorstwa społecznego - studium przypadku
The economic concept of a social enterprise - case study
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 2 (20), s. 125-136, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Promocja zatrudnienia, Rynek pracy, Program EQUAL
Entrepreneurship, Promotion of employment, Labour market, EQUAL Programme
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja problematyki przedsiębiorstwa społecznego jako kategorii podmiotu ekonomii społecznej. Przykładem przedsiębiorstwa społecznego analizowanym w artykule jest Centrum Zatrudnienia - przedsiębiorstwo społeczne, które powstało przy wsparciu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i wykorzystuje w swojej działalności elastyczne formy zatrudnienia. Misją programu EQUAL jest inicjowanie i wsparcie rozwoju w Polsce ekonomii społecznej. Grupą docelową projektów są osoby, które nie są dość mobilne na rynku pracy i są narażone na ryzyko długotrwałego bezrobocia. W aspekcie praktycznym w artykule analizuje się na przykładzie Centrum Zatrudnienia model koncepcji ekonomicznej przedsiębiorstwa społecznego. Przedsiębiorstwo tego rodzaju nie jest nastawione na zysk, ale pomimo celów społecznych, jakie realizuje, musi konkurować na rynku i stosować komercyjne reguły działania. Jego działalność powinna zatem opierać się na biznesplanie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the matter of social enterprise as a category of the subject of social economy. The example of social enterprise which uses flexible forms of employment is the Employment Center. It was established with support from the EQUAL Initiative Program. The mission of the EQUAL Initiative is focused on supporting the development of the Polish model of social economy. The project's target group are people who are not mobile enough on the labour market and who are exposed to the risk of long-term unemployment. In its empirical aspect, the paper includes an analysis of the Employment Center as the example of social enterprise. Although it is a non-for-profit enterprise, it should be competitive on the market and its operation should be based on specific business plan and commercial contracts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziubińska-Michalewicz, M. 2003. Przedsiębiorstwo społeczne jako jedna z form zatrudnienia socjalnego. Doświadczenia wybranych krajów - Włoch, Finlandii, Francji. Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, nr 956.
  2. EQUAL. 2006. Gospodarka społeczna w projektach EQUAL, Warszawa: EQUAL, www.equal.org.pl.
  3. Hausner, J. 2007. Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki. Ekonomia Społeczna, nr 1.
  4. Herbst, K. 2004. Ekspertyza w zakresie wzmocnienia instytucji Ekonomii Społecznej, www.equal.org.pl.
  5. Kaźmierczak, T. i M. Rymsza (red.) 2007. Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
  6. Ministerstwo Polityki Społecznej. 2005. Ekonomia Społeczna, Warszawa: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej - Materiały.
  7. Pasieczny, J. 2002. Biznesplan. Problemy i metody, Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ.
  8. Przedsiębiorstwa społeczne w rozwoju lokalnym, www.liskow.org.pl.
  9. Winiarska, K. 2001. Zarządzanie przez budżetowanie. Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu