BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postuła Igor
Tytuł
Regionalna pomoc publiczna jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości
Regional state aid as entrepreneurship development factor
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 2 (20), s. 137-153, bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój regionalny, Pomoc publiczna, Inwestycje, Państwa członkowskie
Entrepreneurship development, Regional development, Public aid, Investment, Member states
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Pomiędzy rozwojem przedsiębiorczości a rozwojem regionalnym istnieje specyficzna współzależność. Z jednej strony, rozwój przedsiębiorczości stanowi jedną z podstawowych determinant rozwoju regionalnego. Z drugiej, bez wparcia słabiej rozwiniętych regionów niemożliwa jest redukcja lokalnych barier rozwoju przedsiębiorczość. Instrumentem mającym służyć rozwojowi przedsiębiorczości w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej jest regionalna pomoc publiczna. Państwa członkowskie mogą stosować pomoc regionalną, ale tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza ona konkurencji na rynku wspólnotowym, czyli w zakresie określonym przez wspólnotowe reguły dopuszczalności pomocy regionalnej. Rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych państw w 2004 roku i następnie o Bułgarię i Rumunię w roku 2007 spowodowało konieczność przekierowania pomocy regionalnej na nowe regiony. Jednocześnie rozwój regionów najsłabiej rozwiniętych w państwach „starej Unii" jako proces o charakterze ciągłym, rozłożony w czasie, nie mógł być narażony na zbytni wstrząs spowodowany przekierowaniem pomocy. Dlatego też konieczne stało się wydanie nowych wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy regionalnej w okresie budżetowania 2007-2013. W niniejszym artykule autor analizuje przepisy nowych wytycznych z punktu widzenia wyzwań stojących przed polityką regionalną Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

Between the development of entrepreneurship and regional development there exists a specific correlation. On the one hand, the former determines the latter. On the other, reduction of regional barriers for enterprise development is impossible without public support for under-developed regions. The main instrument to serve enterprise development in the EU's under-developed regions is regional state aid. Member States may use this instrument, though only to the extent that does not negatively influence the competition on the common market, that is only in compliance with the Community rules on regional state aid. The EU enlargement by ten new Member States in 2004, followed by Bulgaria and Romania in 2007, entailed the necessity to change the direction of the regional aid to these states. At the same time, the process of regional development in the 'old' Member States must be continued. That is why European Commission had to introduce new community guidelines for regional aid for the 2007-2013 perspective. The author analyses this regulation taking into consideration the main challenges of the European regional policy, and in particular in the area of enterprise development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Komisja Europejska. 2006. Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013, Bruksela: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_m_n20Q6_5W.html#531. Projekt-rozporządzenie w sprawie wyłączeń: wersja poprawiona po publikacji projektu w Dzienniku Urzędowym. 2008. http://ec.europa.eu/comm/com-petition/state_aid/reform/gber3_pl.pdf.
  2. UOKiK. 2007. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w roku 2006, Warszawa: UOKiK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu