BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarecki Artur
Tytuł
Przedsiębiorczość jako forma kultury
Entrepreneurship as a form of culture
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 2 (20), s. 181-190, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kultura, Przedsiębiorca, Uczestnictwo w kulturze
Entrepreneurship, Culture, Entrepreneur, Participation in culture
Abstrakt
W ciągu ostatnich lat pojęcie przedsiębiorczości przeniknęło do dyskursu publicznego i stało się elementem wiedzy potocznej. W kulturze współczesnej kategoria przedsiębiorczości wpisuje się zatem w język, w którym dokonujemy rozumienia i oceny samych siebie oraz świata, podpowiada sposoby działania oraz problematy żuj e fundamentalne wartości, takie jak: szczęście, zdrowie, samorealizacja czy sukces. W niniejszym tekście argumentuję, że świadomość owego szerszego kulturowego tła jest niezwykle istotna dla badań nad przedsiębiorczością w ramach teorii organizacji i zarządzania. Autorefleksja pozwala bowiem przenieść się z totalizującego i absolutyzującego porządku magicznego, który mami obietnicą wyjaśnienia wszystkiego, w porządek naukowy - sceptyczny i relatywizujący, gdyż świadomy swego antropocentrycznego charakteru. (abstrakt oryginalny)

In recent years the concept of entrepreneurship has successfully penetrated public discourse, becoming a part of common knowledge. Thus, in contemporary culture the concept of entrepreneurship is embodied in the language in which we understand and evaluate ourselves and the world, it delivers the ways of acting and helps to problematize fundamental values, such as: happiness, health, self-fulfillment or success. In this text I argue that the awareness of a wider cultural background is essential to any academic research on entrepreneurship in the field of organization and management studies. As self-reflexivity allows us to move out of the totalistic and absolutistic magical order which deludes with a promise of elucidating everything, into the order of science - skeptical and relative, being aware of its own anthropocentric character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barańska, B., Gierczycka J. i D. Szóstek. 2002. Przedsiębiorczość. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, Katowice: "Videograf Edukacja" Sp. z o.o.
 2. Baudrillard, J. 2006. Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, Warszawa: Wydawnictwo "Sic!".
 3. Berger, B. (red.) 1994. Kultura przedsiębiorczości, Warszawa: Oficyna Literatów "Rój".
 4. Bratnicki, M. 2002. Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 5. Foucault, M. 1977. Archeologia wiedzy, Warszawa: PIW.
 6. Foucault, M. 1998. Trzeba bronić społeczeństwa, Warszawa: Wydawnictwo KR.
 7. Foucault, M. 2000. Techniki siebie, w: tegoż Filozofia, historia, polityka: wybór pism, s. 247-275, Warszawa-Wroclaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Foucault, M. 2002. Porządek dyskursu: wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France 2 grudnia 1970, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 9. Giddens, A. 2002. Nowoczesność i tożsamość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Gregorczyk, S., Romanowska, M., Solińska, A. i P. Wachowiak. 2002. Przedsiębiorczość bez tajemnic. Podręcznik, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
 11. Harrison, T.L. 2007. Genotyp przedsiębiorcy, czyli DNA sukcesu, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 12. Jacyno, M. 2007. Kultura indywidualizmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Johannisson, B. 1987. Anarchists and Organizers: Entrepreneurs In a Network Perspective. International Studies of Management & Organization, nr 17(1), s. 49-63.
 14. Kowalska, M. 2000. Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille'a do Derridy, Warszawa: Wydawnictwo "Aletheia".
 15. Kraśnicka, T. 2002. Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 16. Lash, S., Urry, J. 1985. The end of organized capitalism, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
 17. Lyotard, F. 1997. Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy, Warszawa: Fundacja "Aletheia".
 18. Mencwel, A. 2006. Wyobraźnia antropologiczna: próby i studia, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Rose, N. 1992. Governing the enterprising self. w: Heelas R, Morris P. (red.) The values of the enterprise culture, s. 141-164. London and New York: Routledge.
 20. Sennett, R.2006. The culture of the new capitalism, New Haven & London: Yale University Press.
 21. Sobiecki, R. 2003. Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa: Wydawnictwo "Difin".
 22. Tarkowski, Z. 2003. Test przedsiębiorczości, Lublin: Wydawnictwo Fundacji "ORATOR".
 23. Wesołowska, E. 2003. Psychologiczny portret prywatnego przedsiębiorcy, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu