BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdrojewski Eugeniusz Z.
Tytuł
Przemiany demograficzne a rozwój kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich
Education as an Element of Human Capital in Rural Areas
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2009, nr 1, s. 23-34, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Obszary wiejskie, Przemiany demograficzne, Struktura demograficzna, Wykształcenie
Human capital, Rural areas, Demographic transformation, Demographic structure, People's education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obszary wiejskie zamieszkuje blisko 39% ogólnej liczby ludności Polski. Ze względu na strukturę wieku i korzystne współczynniki reprodukcji, zasoby demograficzne wsi stanowią liczący się kapitał ludzki. Należy dołożyć wszelkich starań, aby został on jak najlepiej wykorzystany. Głównym kierunkiem aktywizacji powinien być wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The inhabitants of rural areas account for nearly 39% of the population of Poland. Because of the age structure and favourable reproduction factors, the demographic resources of villages form an important part of the total human capital of Poland. Every possible effort should be launched to make the most profitable use of these resources. The main form of the process of activation should be the multifunctional development of rural areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S., 1964: Human Capital. NBERT New York.
 2. Czynnik ludzki w procesie zarządzania innowacjami, 2003. Red. A. Sosnowska. SGH, Warszawa.
 3. Domański S.R., 1993: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Florczak W., 2007: Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim. "Ekonomista" 5.
 5. Frenkel I., 2005: Struktura demograficzno-zawodowa ludności wiejskiej w świetle wyników NSP 2002. W: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.
 6. Graniewska D., 1999: Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej. IPiSS, Warszawa.
 7. Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi. 2002, Red. K. Markowski. SGH, Warszawa.
 8. Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, 1998. Red. J. Mujżel i inni. RSS-G przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 9. Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, 2007. Red. M. Przybyszewski. Difin, Warszawa.
 10. Mały Rocznik Statystyczny Polski, 2002, 2004, 2006, 2007. GUS, Warszawa.
 11. Rocznik Demograficzny 2007. GUS, Warszawa.
 12. Schulz T.W., 1976: Investment In Human Capital. The Free Pres, New York.
 13. Zdrojewski E.Z., 2004: Demografia dla ekonomistów. Politechnika Koszalińska, Koszalin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu