BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osbert-Pociecha Grażyna
Tytuł
Elastyczność strategiczna - jej konceptualizacja i sposoby osiągania w praktyce
Strategic Flexibility - Conceptual Framework and Ways of Accomplishing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 20, s. 278-286, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Konceptualizacja, Zarządzanie strategiczne, Elastyczność organizacyjna
Conceptualisation, Strategic management, Organizational flexibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka rozpoczęła od przedstawienia koncepcji elastyczności strategicznej, podkreślając, jak bardzo trudne jest jednoznaczne określenie jej istoty. Zestawienie wybranych definicji elastyczności strategicznej przedstawiła w formie tabelki. W drugiej części autorka skupiła się na sposobach osiągania elastyczności w wymiarze strategicznym. Wspomniane przez autorkę koncepcje i metody odnoszące się do modelu biznesowego działania lub do logiki konkurowania są egzemplifikacją działań na rzecz elastyczności w wymiarze strategicznym. Zdaniem autorki, przyczynią się one zdecydowanie do rozszerzenia pola wyboru opcji działania, podkreślając zasadność wyróżnika elastyczności strategicznej, jakim jest zakres zmian.

The need of "being flexibile" becomes more and more essential for an organization also in strategic dimension. This article includes the reviewing and analysing of concept strategic flexibility which basis on literature. Ultimately the essence of flexibility is interpreted as a way from trade off to trade up and some example of achieving the strategic flexibility is showed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. De Toni A., Tonchia S., Definitions and linkages between operational and strategic flexibilities, "Omega. The International Journal of Management Science" 2005 vol. 33 nr 9.
 2. Gay Ch.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele, wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 3. Kim W.Ch., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
 4. MacKinnon W. i in., Enterprise Information Systems and Strategic Flexibility. Proceedings оf the 41 st Hawaii International Conference on System Science 2008.
 5. Mintzberg H., Crafting strategy, "Harvard Business Review" 1987 (Jul./Aug.).
 6. Nadkarni S., Narayanan V.K., Strategic schemas, strategic flexibility and firm performance, "Strategic Management Journal" 2007 vol. 28 nr 3.
 7. Osbert-Pociecha G., Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Wrocław 1998.
 8. Osbert-Pociecha G., Relacja między efektywnością a elastycznością organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1183, AE, Wrocław 2008.
 9. Osbert-Pociecha G., Zarządzanie strategiczne zorientowane na kształtowanie elastyczności strategicznej, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie. Restrukturyzacja. Rozwój, red. M. Sierpińska, A. Jaki, Wyd. AE, Kraków 2006.
 10. Porter M.., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
 11. Sanchez R., Preparing for an uncertain future. Managing organizations for strategic flexibility. International Studies of Management and Organization" 1997 vol. 27 nr 2.
 12. Shimizu K., Hitt M.A., Strategic flexibility: organizational preparedness to reverse ineffective strategic decisions, "Academy of Management Executive" 2004 vol. 18 nr 4, s. 44.
 13. Slywotzky A.J., Wise R., Weber K., Od zastoju do rozwoju. Strategie trwałego wzrostu, Helion Gliwice 2006.
 14. Wikipedia, the free encyklopedia, http:// en.wikipedia.org/w/index.php.
 15. Zhang M.J., /5 support for strategic flexibility, environmental dynamizm, and firm perform "Journal of Managerial Issues" 2006 vol. 18 nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu