BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołoducho-Pelc Letycja
Tytuł
Problemy wdrożeniowe strategii
The Main Strategy Implemenation Problems
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 20, s. 332-339, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Formułowanie strategii, Planowanie strategiczne, Strategiczna Karta Wyników, Rozwiązywanie problemów
Strategy formulation, Strategic planning, Balanced Scorecard (BSC), Solving problems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tworzenie strategii w praktyce nie jest tak trudne, jak jej późniejsze wdrożenie. I choć większość inwestorów uznało prawidłowe wprowadzenie strategii za najważniejszą niefinansową miarę oceny firmy, znakomita ich część nie potrafi urzeczywistnić opracowanej przez siebie strategii. Autor przedstawił proces realizacji strategicznego planu oraz kompleksowe narzędzie, które opisuje, wdraża i monitoruje proces realizacji strategii - zrównoważoną kartę wyników (BSC balanced scorecard). Na zakończenie autor przybliżył problemy wynikające z wdrożenia strategii przy użyciu BSC.

This paper reveals that implementation is not a single decision or action but a type of actives over a long period of time. Strategy implementation literature identifies the main inhibitors of failure and successful strategy implementation and deliberates the most important tool for strategy implementation - Balanced Scorecard (BSC). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson H., Strategy implementation: a role for the balanced scorecard?, "Management Decision 2006vol. 44 nr 10.
 2. Barcz M., Biedy w budowaniu strategii firmy, "Manager" 2003 nr l.
 3. Bossidy L., Charan R., Realizacja: zasady wprowadzania planów w życie, MT Biznes, Warszawa 2003, s. 45.
 4. Dess G., Miller A., Strategie Management, McGraw-Hill, New York 1993, s. 235.
 5. Friedag H.R. i in., My Balanced Scorecard, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 6. Gray D.H., Uses and misuses of strategic planning, "Harvard Business Review" 1986 nr 1.
 7. Gruda K., Misje, wizje i BSC, "Manager" 2003 nr 8.
 8. Kaleta A., Warunki skutecznego wdrażania strategii, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, t. l, red. J. Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003.
 9. Kaplan R., Norton D., Strategiczna karta wyników: mierniki, które wpływają na wzrost efektywne firmy, "Harvard Business Review Polska" 2007 (październik).
 10. Klasyka. Od kontroli do strategii, "Harvard Business Review Polska" 2007 (październik).
 11. Lynch R., Corporate Strategy, Pitman Publishing, London 1997.
 12. Penc-Pietrzak I., Wdrażanie strategii, "Manager" 1999 nr 6.
 13. Piercy, Market-led Strategic Change, Butteworth-Heinemann, London 1993, s. 331.
 14. Poznańska K., Zrównoważona karta wyników jako system zarządzania, [w:] Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, red. Z. Pierścionek, K. Poznańska, SGH, Warszawa 2000.
 15. Simon H., Jak znaleźć udaną strategię, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 12.
 16. Speculand R., Strategy implementation: we got the people factor wrong! How to lead your saboteurs groupies, double agent and mavericks, "Human Resource Management Digest" 2006 vol. 14 nr 6.
 17. Speculand R., The great big strategy challenge, "Strategic Direction" 2006 vol. 22 nr 3.
 18. Strategiczna karta wyników: co się zmieniło po I5 latach, "Harvard Business Review Polska" 2007 (październik).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu