BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek-Mielczarek Anna
Tytuł
Działania Unii Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
The European Union Actions in the Range of Support of Small and Medium Sized Enterprises
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 31, s. 53-61
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Pomoc regionalna UE, Fundusze strukturalne
Small business, Small business financing, Institutional support of entrepreneurship, EU regional aid, Structural funds
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówiono działania Unii Europejskiej na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tych działań powstawały kilkuletnie, wspólnotowe programy wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz małych i średnich firm. Powstawały także programy koncentrujące się na rozwiązywaniu konkretnych problemów w funkcjonowaniu tego sektora. W artykule scharakteryzowano wybrane programy.

In this article discussed European Union actions for small and medium sized enterprises. Within the framework of these actions arise programmes supporting entrepreneurship development. Created also programmes concentrated on particular problem. In this article characterized selected programmes. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, M. Bąk i inni, PARP, Warszawa 2001, s. 17.
  2. Piasecki B., Rogut A., Smallbone D., Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MSP, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 2000.
  3. Programy Unii Europejskiej i inne formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, EuroInfoCentre, Warszawa 2002.
  4. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2001 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2002.
  5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 254.
  6. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, pod red. M. Strużyckiego, Difin, Warszawa 2002, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu