BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sanetra Walerian
Tytuł
Wyrok przeciwko Turcji a sprawa polska
Judgement Against Turkey vs. the Polish Case
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 5, s. 2-10
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Układ zbiorowy pracy, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Związki zawodowe
Labour law, Union agreement, Convention for Protection of Human Rights, Trade unions
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejski Trybunał Praw Człowieka
European Court of Human Rights
Abstrakt
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Demir i Baykara przeciwko Turcji ma szczególnie ważne znaczenie dla problematyki zbiorowego prawa pracy. Trybunał dokonał w nim bowiem nowej wykładni art. 11 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, odstępując od swojego wcześniejszego orzecznictwa. W istocie przyjął, że ustanowione w tym przepisie prawo zrzeszania się w związkach zawodowych obejmuje swoją treścią także prawo do rokowań zbiorowych, w tym w szczególności prawo do zawierania układów zbiorowych pracy. Jednocześnie uznał, że prawo to obejmuje również pracowników administracji publicznej, którzy nie sprawują władztwa państwowego. Pracownicy ci nie mieszczą się w kategorii "członków administracji państwowej" w rozumieniu art. 11 § 2 Konwencji i wobec tego nie mogą mieć do nich zastosowania odstępstwa dopuszczone w tym przepisie, które mogą polegać na wyłączeniu prawa do zawierania układów zbiorowych pracy w stosunku do tych "członków". Podana przez Trybunał argumentacja na rzecz rozszerzającej wykładni art. 11 Konwencji jest co najmniej wątpliwa. Stawia ona przy tym pod znakiem zapytania dopuszczalność przewidzianych w polskim prawie niektórych ograniczeń prawa do zawierania układów zbiorowych pracy. (abstrakt oryginalny)

The judgment of European Court of Human Rights in the case Demir and Baykara is particulary meaningful for the issues of collective labour law. In this case the Tribunal gave a new interpretation of art. 11 of the Convention for Protection of Human Rights, renouncing its previous jurisdiction. In fact, it decided that the content of the right to organize in trade unions also covered the right to collective bargain, including in particular the right to conclude collective work agreements. At the same time, it also acknowledged that the right to conclude collective work agreements was relevant to public administration employees who don't exercise public authority. These employees don't fall into the category of "public administration members" in the meaning of art. 11 § 2 of the Convention, and therefore they can't be subject to derogations permitted pursuant to this provision and consisting of excluding the right to conclude collective work agreements in respect of these "members". The arguments put forward by the Tribunal in favour of the extended interpretation of art. 11 of the Convention raise at least some doubts. What's more, they question the admissibility of some limitations of the right to conclude collective work agreements which are provided for in our law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Droit international du travail, Coll. Droit du travail, Tome 8, Dalloz 1983, s. 264-266.
  2. La fonction publique et liberte syndicale dans les normes internationales du travail. Revue trimestrielle des droits de l'homme, 1992, s. 336.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu