BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Krzysztof
Tytuł
Nowa ustawa o służbie cywilnej - reforma czy kontynuacja
Civil Service - a Reform or Continuation
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 5, s. 18-22
Słowa kluczowe
Służba cywilna, Regulacje prawne, Stosunek pracy, Ocena pracowników, Obowiązki pracownicze
Civil service, Legal regulations, Legal employment relation, Employee appraisal, Employee obligations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
23 marca br. weszła w życie nowa ustawa o służbie cywilnej. Ustawa ta, zrywając z niektórymi kontrowersyjnymi rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie z 2006 r., w dużym stopniu nawiązuje do regulacji z 1998 r. Autor analizuje wybrane zagadnienia związane z sytuacją członków korpusu służby cywilnej, porównując nowe uregulowania do unormowań pragmatyk z 1998 i 2006 r. (abstrakt oryginalny)

The Law on civil service of 21 November 2008, started to be legally binding as of 23 March 2009. The author analyses new regulations of legal situation of civil servants and compares them to regulations of 1998 and 2006.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Dubowik, Wzmożona trwałość stosunku pracy z mianowania, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 9, s. 23 i n.
  2. K. Działocha, A. Łukaszczuk, Nowa ustawa o służbie cywilnej. Aspekt prawno-konstytucyjny, "Państwo i Prawo" 2006, z. 11, s. 3 i n.
  3. L. Mitrus, Zatrudnienie w służbie publicznej w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1997/98, s. 117in.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu