BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Bożena (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Konsekwencje przyjęcia przez Polskę instrumentów ochrony rynku stosowanych w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej
Consequences of Poland's Adoption of Market Protection Instruments under the European Union's Common Trade Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 777, s. 51-66, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Wspólna Polityka Handlowa, Eksport, Cła antydumpingowe
International trade, Common Commercial Policy, Export, Antidumping duty
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zaprezentowano najważniejsze kwestie związane z instrumentami ochrony rynku występujące w handlu międzynarodowym Unii Europejskiej. Podjęto próbę oceny konsekwencji ich przyjęcia przez Polskę w związku z przystąpieniem kraju do Unii Europejskiej.

The European Union applies various types of instruments to regulate its trade with third countries. Besides tariff instruments, non-tariff instruments are also used, regulating trade in non-EU goods and resulting from protective measures. In the European Union, it is possible to apply: anti-dumping procedures, anti-subsidy procedures, and procedures to counteract excessive imports. The aim of the article is to present the most important issues linked with the above-mentioned instruments and their application, and also to attempt to assess their consequences for Poland in the wake of the country's accession to the European Union. In the article, the author describes the various instruments of conditional protection applied in the European Union that have been binding upon Poland since its accession. The author also tries to identify the consequences for Poland of adopting these instruments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Anti-dumping, Anti-subsidy, Safeguard. Statistics Covering, European Commission, Brussels 2005, http://www.europa.eu.int, grudzień 2005.
  2. Kaczmarek T.T., Zarzycki M., Poradnik eksportera, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
  3. Kaliszuk E., Możliwości stosowania klauzul ochronnych w świetle GATT i WTO [w:] Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 2002.
  4. Kaliszuk E., Postępowanie antydumpingowe i inne instrumenty protekcjonizmu uwarunkowanego [w:] Unia Europejska, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKCHZ, Warszawa 2004.
  5. Polska w Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKCHZ, Warszawa 2004.
  6. Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 2002.
  7. Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem, C.H. BECK, Warszawa 2005.
  8. Unia Europejska. Przygotowanie Polski do członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKCHZ, Warszawa 2001.
  9. Zmiany w systemie instrumentów ochrony rynku w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej - informator dla przedsiębiorstw, Departament Instrumentów Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mgip. gov.pl, październik 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu