BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krejpcio Zbigniew, Suliborska Joanna, Wójcik Anna
Tytuł
Walidacja chromatografii gazowej stosowanej do oznaczania pozostałości pestycydów fosforoorganicznych w owocach
Validation of gas chromatography method for evaluation of organophosphate pesticides residue in fruits
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2007, nr 1, s. 39-43, bibliografia 10 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Owoce, Pierwiastki śladowe, Badanie żywności
Commodity science, Food commodities, Food quality, Fruit, Trace elements, Food research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Ocena jakości zdrowotnej żywności przeprowadzana jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentowi. Do oznaczania pozostałości pestycydów w produktach spożywczych często stosowana jest metoda chromatografii gazowej. Jakość wyników badań zależy od dokładności i precyzji stosowanej metody. Stąd celem niniejszej pracy była walidacja metody chromatografii gazowej służącej do oznaczania pestycydów fosforoorganicznych w owocach ziarnkowych. Materiał badawczy stanowiły próby kontrolne jabłek, które fortyfikowano wybranymi pestycydami fosforoorganicznymi: chloropiryfosem metylowym, fenitrotionem, malationem, chloropiryfosem, chlorfenwinfosem i azynofosem metylowym. W doświadczeniu zastosowano trzy poziomy fortyfikacji: 0,02 ug/ml; 0,1 ug/ml i 1,0 ug/ml. Walidację metody przeprowadzono na podstawie obliczeń odzysku standardu wewnętrznego, odchylenia standardowego i współczynnika zmienności. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że metoda chromatografii gazowej GC zastosowana do oznaczania pestycydów fosforoorganicznych w jabłkach jest dokładna i precyzyjna i może być wykorzystana do oceny jakości owoców ziarnkowych pod względem zawartości pestycydów fosforoorganicznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to validate the gas chromatography (GC) method for evaluation of the organophosphate (OP) pesticides residue in pip fruits. The material studied were apple control samples fortified with the following OP pesticides: methyl chlorpyrphos, phenitrotione, malathione, chlorpyrphos, chlorvinphos, azinephos-methyl applied at three levels: 0.02 ng/cm , 0.1 ug/cm3 and 1.0 ug/cm3. Validation of the method was based on calculation of the internal standard recovery, standard deviation and coefficient of variation. It was found that the GC method applied for OP pesticide residue in pip fruits is sufficiently accurate and precise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawiłenajwyższych dopuszczalnych pozostałości w środkach spożywczych środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i transporcie roślin. Dz. U. nr 43, poz. 273.
  2. PN-EN ISO/IEC 17025:2001 - ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
  3. Morkowski J.S. (2001) Potrzeby i problemy klientów laboratorium, a walidacja metod badawczych. W: Walidacja metod stosowanych w toksykologii - zasad i aspekty praktyczne, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, Puławy, 15-38.
  4. Pawlaczach J., Zając M. (2001) Walidacja metod analizy chemicznej. Przykłady walidacji metod; Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań.
  5. Góralczyk K. (2001) Walidacja chemicznych metod analitycznych procesie akredytacji. W: Walidacja metod stosowanych w toksykologii - zasady i aspekty praktyczne. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, Puławy, 52-57.
  6. Niewiadomska A. (2001) Walidacja metod oznaczania pozostałości pestycydów. Pestycydów. W: Walidacja metod stosowanych w toksykologii - zasady i aspekty praktyczne. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, Puławy, 70-74.
  7. Mercer G.E. (2005) Determination of 112 haloganated pesticides using gas chromatography/mass spektrometry with selected ion monitoring. J.AOAC Int., 88 (5), 1452-1462.
  8. Bai Y., Wang I., Zhou L. (2006) Organophosphorus pesticide residues in market foods in Shaanxi area, China. Food Chem., 98 (2), 240-242.
  9. Wylie P.L., Uchiyama K. (1996) Improved gas chromatographic analysis of organophosphorus pesticides with plused splitless. J.A.O.A.C.Int, 79 (2), 571-577.
  10. [l0] Martinez Vidal J.L., Arrebola Liebanas F.J., Gonzales Rodrigguez M.J., Garrido Frenidi A., Fernandez Moreno J.L. (2006) Validation of a gas chromatography/triple quadruple mass spectrometry based method for the quantification of pesticides in food commodities. Rapid. Chem.. Mass Spectrom., 20 (3), 365-375.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu