BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się przedsiębiorstw
Obstacles to Enterprise's Organizational Learning Process
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 2, s. 132-139, bibliogr.9 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Przedsiębiorstwo, Wiedza
Learning organisations, Enterprises, Knowledge
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zagadnienie uczenia się organizacji. Opisano przykłady barier realizacji organizacyjnego uczenia się występujących od strony poszczególnego człowieka oraz od strony przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na problemy w przewidywaniu, który z czynników tkwiących po stronie organizacji lub człowieka stanie się utrudnieniem dla procesu uczenia się organizacji.

This paper presents particular obstacles to realising an enterprise's organizational learning process. These obstacles have been divided into two groups: those concerning humans and those concerning the organization. Resistance to change, failure to listen and/or selective listening, a lack of knowledge, a low level of inner motivation, the domination of intensive motivation and upholding of authority, and the "complex of the threatened office" are all problems that characterize the first group. A lack of definition or knowledge about strategy and vision, an organizational culture characterized by a lack of learning opportunities, limited knowledge conversion in the organization, automatic organizational structure, and a lack of employees all characterize the latter; participation and the threat of group working that creates boundaries between people are two more problems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J.[2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa
 2. Bugdol M. [2006], Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Adamiec M., Kożusznik B. [2001], Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa.
 4. Baugh S.G., Sullivan S.E. [2005], Mentoring and Career Development, „Career Development International", nr 6/7.
 5. Bozionelos N. [2003], Intra-organizational Network Resources: Relation to Career Success and Personality, „International Journal of Organizational Analysis", nr 1.
 6. Bozionelos N. [2006], Mentoring and Expressive Network Resources: Their Relationship with Career Success and Emotional Exhaustion among Hellenes Employees Involved in Emotion Work, „International Journal of Human Resource Management", nr 2.
 7. Chao G.T., Walz P.M., Gardner P. [1992], Formal and Informal Mentorships. A Comparison on Mentoring Functions and Contrast with Non-mentored Counterparts, „Personnel Psychology", nr 3.
 8. Cohen N.H. [1995], Mentoring Adult Learners: A Guide for Educators and Trainers, Krieger Publishing, Melbourne.
 9. Dansky K.H. [1996], The Effects of Group Mentoring on Career Outcomes, „Group and Organization Management", nr 1.
 10. Hall D.T. [1976], Careers in Organizations. Goodyear Series in Management and Organizations, Goodyear Publishing Inc., Pacific Palisades.
 11. Higgins M.C., Kram K.E. [2001],Reconceptualizing Mentoring at Work: A Developmental Network Perspective, „Academy of Management Review", nr 2.
 12. Kanter R.M. [1989], Career and the Wealth of Nations: A Macro-perspective on the Structure and Implications of Career Form [w:] Handbook of Career Theory, red. M.B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence, Cambridge University Press, New York.
 13. Kram K.E., Isabella L.A. [1985], Mentoring Alternatives: the Role of Peer Relationships in Career Development, „Academy of Management Journal", nr l.
 14. Kram K.E. [1983], Phases of the Mentor Relationship, „Academy of Management Journal", nr 4.
 15. Lankau M J., Scandura T.A. [2002], An Investigation of Personal Learning in Mentoring Relationships: Content, Antecedents, and Consequences,, Academy of Management Journal", nr 4.
 16. Marzec I., van der Heijden B.I.J..M. [2003], Podtrzymywanie przydatności zawodowej pracowników małych i średnich firm ICT, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr3.
 17. Mezias J.M., Scandura T.A. [2005], A Needs-driven Approach to Expatriate Adjustment and Career Development: A Multiple Mentoring Perspective, „Journal of International Business Studies", nr 5.
 18. Parsole E., Wray M. [2002], Trener i mentor, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 19. Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 20. Ragins B.R., Cotton J.L., Miller J.S. [2000], Marginal Mentoring: The Effects of Type of Mentor, Quality of Relationship, and Program Design on Work and Career Attitudes. „Academy of Management Journal", nr 8.
 21. Ragins B.R., Scandura T.A. [1994], Gender Differences in Expected Outcomes of Mentoring Relationships, „Academy of Management Journal", nr 4.
 22. Turban D.B., Dougherty T.W. [1994], Role of Protégé Personality in Receipt of Mentoring and Career Success, „Academy of Management Journal", nr 3.
 23. Van A., Zhu G., Hall D.T. [2002], International Assignments for Career Building: A Model of Agency Relationships and Psychological Contracts, „Academy of Management Review", nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu