BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Romuald I.
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Wielkopolsce w latach 2002-2004
Innovative activity of manufacturing entreprises in Wielkopolska in period 2002-2004
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2007, nr 1, s. 82-91, bibliogr. 16 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacje w produkcji, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przemysł przetwórczy, Innowacje marketingowe
Innovative character, Enterprise innovation, Innovations in production, Enterprise competitiveness, Processing industry, Marketing innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
W pracy analizie poddano aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2002-2004 (liczba innowacji procesowych, produktowych) oraz źródła inspiracji i intensywność działalności B&R. Źródłem danych były informacje przesyłane do urzędu statystycznego na formularach PNT-02. Omówiono wpływ różnorodnej działalności innowacyjnej na wzrost jakości produktów i usług, poprawę efektywności oraz elastyczności przedsiębiorstwa. Przeanalizowano też znaczenie różnych źródeł informacji dla działalności innowacyjnej i form współpracy w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki związane z systemami zarządzania jakością (np. ISO 9001), do których należą klienci i pracownicy, dostawcy i odbiorcy, standardy oraz normy prawne. Stwierdzono brak współpracy między podmiotami w wymianie informacji dla innowacji oraz występowanie barier utrudniających ich aplikację i efektywność. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses innovative activity of manufacturing entreprises in Wielkopolska region in period 2002-2004 (number of process, product, organizational and marketing innovations), sources of inspiration and intensity of R&D). Data were taken from PNT-02 questionnaires of Wielkopolska Statistical Office in Poznań. The impact of innovative activity on quality improvement of products and services, increasing effectiveness and flexibility of entreprises and various sources of information has been documented. The special attention has been paid to factors linked to quality management systems e.g. ISO 9001:2000 such as customers and suppliers, technical and quality standards, law regulations etc. The lack of co-operation and information exchange between entreprises has been documented. In addition various barriers hindering the application of innovations has been shown.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. EIS 2005, European Innovation Scoreboard 2005, www.trendchart.org
 2. IMD World Competitive Yearbook 2004.
 3. Hamel G., Prahalad C.K. (1999) Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa, rozdz. 8 i ll.
 4. Jurasz Wł. (2005) Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską (Praca zbiorowa), Difin, Warszawa.
 5. Jasiński A.H. (2006) Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 6. Fiedler H. (2001) Technology transfer, a tool to promote innovation and cooperation between science and industry. W: Praca zbiorowa: Utilizing technology transfer to develop small and medium enterprises Buhmac E., Bendis R.A. eds. IOS Press, Amsterdam.
 7. Mizgajska H. (2005) Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1998-2001, w: Praca zbiorowa: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Red. P. Dominiak. Grupa Wydawnicza VM, Gdańsk, pp. 37-54.
 8. Moszkowicz M. (2001) Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE Warszawa.
 9. Porter M.E. (1980) Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York Press, rozd. 2.
 10. Poznańska K. (2005) Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Praca zbiorowa: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Red. P. Dominiak. Grupa Wydawnicza VM, Gdańsk, ss. 20-28.
 11. System Innowacji w Wielkopolsce; podsumowanie 2-letniego okresu wdrażania RIS, pr. Zb. Pod red. W. Gaczek, T. Stryjakiewicz, PPNT Poznań 2006.
 12. Wintjes R., Nouvelares C. (2001) Favouring industry - science relationships through human capital mobility, Policy Benchmarking Workshop, Brussels, 25-26. 11. 2001 (za Jasiński 2006).
 13. Volberda H.W. (1999) Building the Flexible Firm; How to Remain Competitive. Oxfod University Press.
 14. Zalewski, R.I. (2002) Rola jakości w budowie konkurencyjności firmy, w: Praca zbiorowa: Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Red. E. Skawińska. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Poznań, ss. 145-203.
 15. Zalewski, R.I. (2004) Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o jakość, w: Praca zbiorowa: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską. Red. J. Żuchowski. Wydawnictwo ITiE, Radom, ss. 13-24.
 16. Zalewski R.I. (2007) Aktywność innowacyjna województw w Polsce. Ekonomika i Organizacja Produkcji (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu