BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymfel Marcin
Tytuł
Strategie wejścia na rynek hotelarski
Entering Strategies for Hotel Industry
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 20, s. 376-385, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Strategia rynkowa, Hotelarstwo, Studium przypadku
Market strategy, Hotel industry, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor dokonał krótkiej analizy literatury z zakresu zarządzania strategicznego, szczególnie podkreślając planowanie inwestycji oraz teorię formułowania strategii wejścia na rynek hotelarski. Dalej przeprowadził empiryczną ocenę strategii wejścia na rynek przedsiębiorstwa hotelarskiego w Warszawie, wspierając ją analizą przypadku, w której wykorzystał sprawozdania finansowe hotelu, raporty spółek consultingowych, które przygotowują raporty konkurencyjne dla tego obiektu, jak też wywiady z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie hotelu, zwłaszcza za politykę cenową. Na zakończenie autor podsumował uzyskane wyniki i podał wnioski.

The paper describes the process of entering hotel market with the use of different business approaches. One of the key aspects which must be considered prior to investment decision is both: location of the building as well as the pricing model used in the investment. Hotels use two typical pricing models, non-elastic which supports production from contracted segments and elastic which supports production from non-contracted segments. Whilst it is said that non-elastic model will support hotel objectives by delivering stable number of room nights during the entire investment period it has been proved that non-elastic delivery generates inferior business results to elastic model. The research conducted amongst six 5 star hotels in Warsaw covering years 2003-2007 has proved that the hotel with fully flexible pricing model is able to deliver superior results both in high as well as in low season. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarska M., Przedsiębiorstwo turystyczne, PWE, Warszawa 2007.
  2. Bryx M., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2002.
  3. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
  4. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 2001.
  5. Towamicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstw, Wyd. AE, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu