BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorynia Marian, Jankowska Barbara, Pietrzykowski Maciej, Tarka Piotr
Tytuł
Wpływ przyjęcia euro ma międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw Wielkopolski
The impact of euro adoption on the international competitiveness of enterprises in Poland's Wielkopolska region
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2009, nr 4, s. 1-23, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Euro, Strefa euro, Konkurencyjność, Badania ankietowe
Euro, Eurozone, Competitiveness, Questionnaire survey
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Autorzy w swoim badaniu koncentrują uwagę na wpływie przystąpienia do strefy euro na konkurencyjność przedsiębiorstw. Ich zdaniem odpowiedź na pytanie o to, czy warto czy nie warto, czy należy czy nie należy przystępować do strefy euro sprowadza się do oszacowania wpływu przystąpienia na konkurencyjność firm. Jeśli wejście do strefy euro poprawi konkurencyjność polskich przedsiębiorstw będzie to oznaczać, że z ekonomicznego punktu widzenia „operacja euro" miała sens. W opinii autorów wyniki badań są ważnym przyczynkiem do ogólnonarodowej debaty nad korzyściami i kosztami przyjęcia wspólnej waluty i powinny być kontynuowane w skali krajowej, aby uzyskać większą, reprezentatywną próbę badawczą. Nawet w cząstkowych wielkopolskich badaniach można zauważyć, że część deklarowanych przez reprezentantów badanych firm obaw i oczekiwań związanych z procesem wejścia Polski do strefy euro nie znajduje potwierdzenia w opiniach ekspertów.

Most previous analyses of Poland’s planned accession to the euro zone focused on the macroeconomic aspects of the move, while overlooking its microeconomic significance. The authors of this paper are concerned with the impact of euro adoption on the competitiveness and internationalization of enterprises. The basic question that they attempt to answer is how euro-zone entry will change the conditions in which Polish businesses operate, and how it will change the range of instruments companies use in the process of building a competitive advantage and in shaping their competitive strategies. Gorynia, Jankowska, Pietrzykowski and Tarka conducted empirical research among 50 enterprises in the western Polish region of Wielkopolska. They divided the companies into four groups by employment. Most of the companies supported Polish euro-zone entry, but the level of acceptance depended on the strategic potential of an enterprise. According to respondents, lower currency risk would be the most important benefit of the move, while the main threat is that soaring prices could harm domestic demand. The results of the research contribute to a nationwide debate on the implications of Polish entry into the common currency area. According to the paper’s authors, research in this area should be continued to cover not just individual regions but the whole country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brandt S., [1974], Metody statystyczne i obliczeniowe analizy danych, PWN, Warszawa.
  2. Belka M., [2007], Rozszerzenie europejskiej unii walutowej a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, "Ekonomista", nr 6, s. 873-890.
  3. Green P.E., Tuli D.S., Album G., [1988], Research for marketing decisions, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
  4. Komisja Europejska, [2008], Dyrektoriat Generalny ds. Ekonomicznych i Finansowych, EMU@10. Assessing the first ten years and challenges ahead, "Quarterly Report on the Euro Area".
  5. Lis S., [2008], Akcesja Polski do strefy euro - analiza krytyczna, "Ekonomista", nr 3, s. 329-354.
  6. Lubiński M., Michalski T., Misala J., [1995], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, Warszawa, IR i SS.
  7. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej, [2002], red. M. Gorynia, AE Poznań.
  8. Walesiak M., [1996], Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu