BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koziński Piotr
Tytuł
Bariery rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce
Barierrs of Mortgage Banking Development in Poland
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2002, nr 5, s. 181-190, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Banki hipoteczne, Kredyt hipoteczny, Zachowania konsumenta, Polityka mieszkaniowa, Prawodawstwo
Mortgage banks, Mortgage credit, Consumer behaviour, Housing policy, Legislation
Abstrakt
Autor przedstawił ograniczenia, które znacznie zmniejszają efektywność kredytu hipotecznego. Zaliczył do nich m.in. relatywnie wysokie koszty uzyskania i obsługi pożyczki hipotecznej, socjalno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarstw domowych i psychologiczne wzorce zachowań, przejawiające się jako niechęć obciążania mieszkania długiem hipotecznym. Przy identyfikacji przeszkód rozwoju ryku kredytów hipotecznych, autor wspomniał także o barierach i ryzyku, jakie podejmują banki oferujące ten instrument finansowy. Ostatnią kategorią ograniczeń, o jakich wspomniał autor, były nie w pełni efektywne regulacje prawne dotyczące tego sektora rynku finansowego.

The author has presented limitations reducing the effectiveness of mortgage loan such as relatively high costs of loan allotment, socio-economic conditions of households and psychological patterns of behaviour as an aversion to mortgaged. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeski W. J., 1995, Kredyt hipoteczny w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Kredyt hipoteczny w Polsce, Warszawa, s. 11.
  2. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, 2000, Bariery systemowe i prawne finansowania budownictwa kredytem hipotecznym w Polsce, Warszawa.
  3. Karpiński P., 2000, Wizerunek banków w świetle badań rynkowych, "Prawo Bankowe" nr 7-8.
  4. Lipiński E., 1937, Znaczenie budownictwa w życiu gospodarczym kraju, Materiały I Polskiego Kongresu Mieszkaniowego, Warszawa.
  5. The Urban Institute, 1999, Wykonalność oszacowania w Polsce popytu na mieszkaniowe kredyty hipoteczne.
  6. Zębala M., 2000, Koniunktura w budownictwie mieszkaniowym w Republice Federalnej Niemiec, "Sprawy Mieszkaniowe" nr 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu