BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowska Barbara
Tytuł
Motywy i efekty innowacji w przedsiębiorstwach wojewóztwa warmińsko-mazurskiego
The Reasons for and Effects of Innovation - Entered by Enterprises in Warmińsko-Mazurskie Voivodship
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 1, s. 401-408, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Innowacje, Polityka innowacyjna
Enterprise competitiveness, Innovations, Innovation policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Omówiono wyniki badań, które dotyczyły przyczyn podejmowania przez przedsiębiorstwa działań innowacyjnych oraz efektów uzyskanych po ich wdrożeniu. Przedstawiono ocenę obu tych elementów (motywów i efektów innowacji) dokonaną przez badane przedsiębiorstwa. (skróc. oryg. streszcz.)

The industrial enterprises in the Warmińsko-Mazurskie voivodship undertook innovations that focused on maintaining or improving their market situation. In a survey 43% of the enterprises indicated this motive as the primary one. Approximately a third of firms indicated an increase in profits, improvement in quality and a reduction in costs. As a result of innovation, the enterprises gained certain benefits. The biggest degree of compatibility between set-up motives and achieved effects was observed in cases where market position and product quality were maintained or even improved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J. [2006], Nowe podejście do zarządzania innowacjami, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004 [2006], Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 3. Głodek P., Pietraszewski M., Martin M. [2001], Finansowanie projektów innowacyjnych [w:] Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, red. K..B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 4. Grzybowska B. [2004], Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, "Management", vol. 8, nr 2.
 5. Grzybowska B., Juchniewicz M. [2007], Fundusze ze środków Unii Europejskiej jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 6. Janasz W.. Kozioł K. [2007], Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 7. Mizgajska H. [2002], Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw u' procesie integracji z Unią Eurooejską, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 8. Nonaka I., Takeuchi H. [2000], Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 9. Platonoff A.Ł. Miłaszewicz D., Sysko-Romańczuk S. [2006], Innowacyjność polskich firm, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 10. Parter M.E. [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 11. Poznańska K. [2008], Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, www.centrumwiedzy.cdu.pl
 12. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K. [20031, Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa.
 13. Stawasz E., Głodek P. [2003], Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie śląskim, Łódź, www.ris-silesia.org.pl.
 14. Szatkowski K. [2001], Istota i rodzaje innowacji [w:] Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa.
 15. Szczepaniak I. [2006], Konkurencyjność polskich producentów żywności, "Przemysł Spożywczy", nr 8.
 16. Urban R. [2006], Stan przemysłu spożywczego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, "Przemysł Spożywczy", nr 4.
 17. Weresa M.A., Gomułka M. [2006], Ocena innowacyjności Polski na tle nowych krajów Unii Europejskiej [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu