BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszczak-Soroka Urszula
Tytuł
Integracja europejskiego rynku kapitałowego - szanse i zagrożenia dla polskiego rynku
European Capital Market Integration - Opportunities and Threats for the Polish Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 56-67, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Fundusze inwestycyjne, Giełda papierów wartościowych
Capital market, Investment funds, Stock market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Otwartość rynku europejskiego ma dwa oblicza. Z jednej strony jest szansą dla emitentów i inwestorów. Ci pierwsi są uprawnieni do wspierania własnego rozwoju, czerpiąc z oszczędności mieszkańców UE. Ci drudzy otrzymali możliwość zdywersyfikowania kierunków lokowania wolnych środków co do wyboru rynku i notowanych tam instrumentów. Z drugiej strony poczynania te mogą być zagrożeniem dla lokalnych aspiracji i określenia nowego miejsca dla takich instytucji, jak giełda, firmy maklerskie czy fundusze inwestycyjne na jednolitym rynku europejskim. Giełda jest przecież miejscem, gdzie spotykają się wolne środki inwestorów z zapotrzebowaniem na kapitał ze strony emitentów. Firmy maklerskie pośredniczą w przepływie kapitału, a fundusze inwestycyjne są szczególnym inwestorem gromadzącym w tytułach uczestnictwa oszczędności klientów. Warto z perspektywy ponad trzech lat członkostwa Polski w UE ocenić, jak uczestnicy rynku i instytucje na nim funkcjonujące wykorzystały szansę rozwoju uruchomione przez otwarty rynek kapitałowy. (fragment artykułu)

Integration of the EU capital markets opens new opportunities for issuers and investors and at the same time intensifies competition among institutions which form the institutional infrastructure of those markets. Polish exchange market was chosen by over a dozen foreign issuers as a quotation place, which has had a significant impact on the Warsaw Stock Exchange capitalization. Several companies enjoy a remote member status. Investors are able to purchase units of numerous investment funds. Being in such position, the Warsaw Stock Exchange is perceived as the most resilient in Eastern Europe and against it, institutions like Polish investment companies or investment funds may be said to be sluggish in taking advantage of common passport principle. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Celej R.Sz., Wojda Sz., Giełdy papierów wartościowych krajów członkowskich UE - korzyści i bariery dla polskich emitentów i inwestorów indywidualnych, „Nasz Rynek Kapitałowy", maj 2005.
 2. Dziawgo D., Stowarzyszenia inwestorów indywidualnych i kluby inwestycyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 3. Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania i efektywność, Oficyna WoltersKluwer, Kraków 2006.
 4. Kurzajewski M.A., Zapała A., Klient domu maklerskiego - prawa i obowiązki, KPWiG, Warszawa 2006.
 5. Mazurkiewicz E., Prucnal-Ziółkowska M., Przepisy europejskie regulujące obrót instrumentami finansowymi oraz uczestnictwo w tym obrocie - główne zagadnienia, KPWiG, Warszawa 2005.
 6. Michaluk K., Elementy rynku kapitałowego, [w:] Elementy finansów i bankowości, red. S. Flejtarski, B. Świecka, CeDeWu, Warszawa 2007.
 7. Oręziak L., Kierunki zmian w funkcjonowaniu rynku finansowego UE, „Bank i Kredyt" 2003 nr 7.
 8. Pieczyńska-Czerny I.P.K., Grabowski P.K., Dyrektywa Market Abuse w krajowym porządku prawnym -zagadnienia wybrane, KPWiG, Warszawa, wrzesień 2005.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku (DzU 2006 nr 68, póz. 483).
 10. Ustawa z 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU 2004 nr 1546 oraz z 2005 nr 83, póz. 719 z późn. zm.
 11. Strony internetowe
 12. www.fese.be.
 13. www.gpw.pl.
 14. www.stat.gov.pl.
 15. www.knf.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu