BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzpioła Katarzyna
Tytuł
Uwarunkowania wdrożenia budżetowania operacyjnego w przedsiębiorstwie wielozakładowym branży wydobywczej
Conditions of the operational budgeting implementation in the multi-plant extractive industry company
Źródło
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 3 (21), s. 44-61, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Planowanie i budżetowanie w przedsiębiorstwie
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Controlling, System informacyjny
Budgeting, Enterprise management, Controlling, Information system
Abstrakt
Opracowanie poświęcone jest uwarunkowaniom związanym z wdrożeniem budżetowania operacyjnego. Analiza czynników, które powinny być rozważone przez podmiot przygotowujący się do sporządzania budżetów, dokonana została na przykładzie podmiotu wielozakładowego zajmującego się działalnością produkcyjną. Autorka zaprezentowała teoretyczne rozważania na temat korzyści wynikających z wykorzystywania preliminarzy oraz – na przykładzie analizowanego podmiotu – praktyczne implikacje wynikające m. in. z konieczności reorganizacji systemu informacyjnego, przygotowania całej załogi i budowy systemu controllingowego. W artykule przedstawiono rozwiązania wykorzystane przy wdrażaniu budżetowania, problemy, z jakimi spotkało się kierownictwo jednostki, oraz sposoby ich rozwiązywania. (abstrakt oryginalny)

This study is regarding conditions connected with the implementation of the budgeting process. The analysis of factors which should be considered by the subject preparing budgets, was accomplished on example of multiplant enterprise with productive activity. The author has presented theoretical considerations on the profits of using preliminary estimate, and – basing on the example of presented subject - practical implications resulting inter alia the necessity of reorganization of informative system, the preparation of whole crew and the building of controlling system. It this article presented was a solution used during budgeting implementation, problems the management of the unit met as well as ways of solving it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong, M. 1993. A handbook of Management Techniques, Londyn. Kogan Page Ltd.
  2. Cherrington, J.O., Hubbard, E.D., Luthy, D. 1985. Cost and Managerial Accounting, WMC Brown Publishers Iowa.
  3. Drury, C. 1995. Rachunek kosztów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Hansen, R., Mowen, M. 1994. Managment Accounting, Cincinati Ohio: South-Western Publishing Co.
  5. Jaruga, A., Nowak, W., Szychta, A. 2001. Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowania, II wydanie, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
  6. Kotapski, R., Zjawin, G. 2000. Wybrane problemy wdrażania budżetowania kosztów w przedsiębiorstwie budowlanym. Controlling i rachunkowość zarządcza, nr 5/2000.
  7. Krawczyk W. (red.) 2003. Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, publikacja http://wwww.zarz.egh.edu.pl/polska/ASP/dydaktyka/budzetowanie/Budzetowanie.asp.
  8. Krzemiński P. 2001. Organizacyjne obszary zmian związane z wdrażaniem systemu budżetowania w przedsiębiorstwie, w: Duraj, J. (red.) Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, materiały konferencyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  9. Michael, R.M. 1991. Know-How der Untemehmensplanung, Heidelberg: Sauer Verlag.
  10. Weber, J., Linder, S. 2003. Budgetierung, Better Budgetierung oder Beyond Budgetierung, Konzeptionelle Eignung und Implementbarkeit. w: Advanced Controlling, Jahrgang, Band 33, Vallendar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu