BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hołda Artur
Tytuł
Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce
History and Scope of Auditing in Poland
Źródło
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 45-55, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Historia rachunkowości, Księgi rachunkowe, Audyt
Accounting history, Accounting books, Audit
Abstrakt
Celem autora było przedstawienie istoty oraz bogatej, ponad 40-letniej historii badania ksiąg rachunkowych w Polsce. Szczegółowo zaprezentowany został również zakres podmiotowy w badaniu ksiąg rachunkowych oraz znaczenie i udział dominujących podmiotów na rynku usług audytorskich.

The author presented essence and over 40 years history of ledgers in Poland. In details showed scope of ledgers and meaning of dominating entities on market of auditing services. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I. [1968], Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy, The Journal of Finance, vol. 23, September.
 2. Bień W. [1997], Powstanie zawodu bieglego rewidenta w Polsce, "Rachunkowość", nr 8.
 3. Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów [1992], KIBR, nr 1.
 4. Dokumenty Pierwszego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów [1992], KIBR, Warszawa.
 5. Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1987,34. Auflage.
 6. Hołda A. [1998], Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 514, Kraków.
 7. Hołda A. [2001 a], Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych, "Problemy Rachunkowości", nr 3.
 8. Hołda A. [1998], Prof. Tomasz Lulek - sylwetka i dorobek naukowy, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 504, Kraków.
 9. Hołda A. [2001b], Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach polskiej gospodarki z wy korzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość", nr 5.
 10. Kronika Buchaltera [1919], nr 3.
 11. Mattessich R. [1994], Accounting as a Cultural Force: Past, Present and Future, The European Accounting Review, vol. 3, nr 2.
 12. Norma nr l - Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych [1999], Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, nr 42.
 13. Świderska G. K. [2000], Business-Audit - konsekwencje rozszerzenia zakresu informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, I Doroczna Konferencja Auditingu, KIBR, Warszawa 23-25 listopada.
 14. Wskazówki dotyczące przygotowania badania rocznego sprawozdania finansowego [2000], Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, nr 45.
 15. Współczesne problemy rachunkowości [1991], pod red. A. Jarugowej, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu