BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Magdalena Maria
Tytuł
Szterling czy euro: implikacje polityczne
Sterling or Euro: Political Implications
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 68-79, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Dolar w systemie walutowym, Euro
Dollar in currency system, Euro
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma za zadanie przedstawić korzyści i koszty polityczne integracji Wielkiej Brytanii ze strefą euro, a także odpowiedzieć na pytanie, czy bilans owych korzyści i kosztów przemawia za wejściem do Unii Gospodarczo-Walutowej i przyjęciem euro jako jedynego prawnego środka płatniczego w Wielkiej Brytanii, czy też za pozostawieniem autonomicznej waluty brytyjskiej - funta szterlinga. (fragment artykułu)

The article presents costs and benefits resulting from possible keeping the pound (or introducing the euro) as a currency of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The article touches upon the political and social aspects of the issue. The highlights are: perceiving the national currency as a sovereignty symbol, British vision of Europe and the UK-USA relations as well as the UK participation in the past and future process of integration which takes place in Europe. The last part of the paper presents recent research on negative attitude of British nation towards common currency and the statement that the debate on whether to join the euro zone or not, is in fact a debate on the future of the European Union, which the United Kingdom is willing to accept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blair A., Saving the Pound? Britain's Road to Monetary Union, Pearson Education, London 2002.
 2. Brown G., Statement by the Chancellor of the Exchequer on UK Membership of the Single Currency, 9 czerwca 2003.
 3. Budd A., Black Wednesday. A Re-examination of Britain s Experience in the Exchange Rate Mechanism, The Institute of Economic Affairs, The Wincott Foundation, London 2005.
 4. Churchill W., European Union, Zürich, przemówienie z 19 września 1946 r.
 5. Fischer Y., Przemówienie z okazji wręczenia Nagrody Niemiecko-Brytyjskiej 2000, Londyn, 24 stycznia 2001, http://www.germany. info/relaunch/politics/speeches/012401 .html, 10.06.2007.
 6. Franklin M., Britain's Future in Europe, The Royal Institute of International Affairs, London 1990.
 7. Geddes A., The European Union and British Politics, Palgrave, London 2004.
 8. Goodhart C.A.E, The Political Economy of Monetary Union, [w:] The Macroeconomics of the Open Economy, red. P.B. Kenen, Princeton University, 1995.
 9. Gowland D., Turner A., Reluctant Europeans. Britain and European Integration 1945-1998, Longman, London 2000.
 10. Holden R., The making of New Labour s European Policy, Palgrave, London 2002.
 11. HM Treasury, http://www.hm-treasury.gov.uk.
 12. Ipsos MORI, http://www.ipsos-mori.com/europe.
 13. IMF, Annual Report of the Executive Board, Financial Year 2006, September 14, 2006, s. 130.
 14. Johnsons C., In With the Euro, Out With the Pound: The Single Currency for Britain, Penguin Books, London 1996.
 15. Labour Party Manifesto 1997, http://www.labour-party.org.uk.
 16. Narodowy Bank Polski, Europejski System Banków Centralnych, Warszawa 2004.
 17. Pilkington C., Britain in the European Union Today, Manchester University Press, Manchester 2001.
 18. Robbins K., Zmierzch wielkiego mocarstwa. Wielka Brytania w latach 1870-1992, Ossolineum, Wrocław 2000.
 19. Schwartz B., The Euro as Politics, The Institute of Economic Affairs, London 2004.
 20. Szajkowski B., The British Vision of Europe, [w:] Wizje Unii Europejskiej. Przyszłość wspólnej Europy, red. M. Żurek, Centrum Europejskie Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 21. Temperton P., The UK & the Euro, Wiley, London 2001.
 22. The Euro Debate. Persuading the People, red. R. Beetham, The Federal Trust for Education and Research, London 2001.
 23. Vickers J., Price Stability in UK, wykład wygłoszony przez Dyrektora Wykonawczego I Głównego Ekonomistę Banku Anglii na Uniwersytecie w Strathclyde dnia 26 maja 1999 r., www.bankofeng- Iand.co.uk/publications/speeches/1999/speech44.pdf, 10.06.2007.
 24. Wielądek R., Euro i dolar jako waluty międzynarodowe, [w:] Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji, red. K. Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 25. Whyman P, Baimbridge M., Burkitt B., (red.) Implications of the Euro. A Critical Perspective from the Left, Routledge, London 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu