BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewska Barbara, Olszewski Leon
Tytuł
Przedsiębiorstwa publiczne w procesie integracji europejskiej
Public Enterprises in the Process of European Integration
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 80-90, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo państwowe, Sektor publiczny w gospodarce, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
State enterprises, Public sector in economy, Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sektor przedsiębiorstw publicznych w europejskich systemach gospodarczych przeszedł zasadniczą ewolucję w XX wieku. Radykalne zmiany w jego funkcjonowaniu zaszły zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach, kiedy to zgodnie z regulacjami traktatu dotyczącego Unii Europejskiej kwestie konkurencyjności gospodarki wysunęły się na plan pierwszy. Traktat z Mastricht był istotnym krokiem do uszczuplenia kompetencji rządów państw narodowych na rzecz władzy organów europejskich. Oparciem w polityce gospodarczej rządów w Europie były zawsze przedsiębiorstwa publiczne, a dziedziny strategiczne oraz obrona narodowa były zastrzeżone zasadniczo dla przedsiębiorstw państwowych. Ten stan rzeczy konsekwentnie zmienia Komisja Europejska, wprowadzając regulacje, które stawiają na pierwszym planie warunki konkurencji na rynku, nie zakłócanej przez państwo. Dotychczasowe specjalne traktowanie przedsiębiorstw państwowych, tworzenie i funkcjonowanie monopoli wspieranych przez państwo przestaje być normą. Komisja Europejska dba o to, by przedsiębiorstwa świadczące usługi użyteczności publicznej także respektowały zasady konkurencji i poddawały się rygorom rynku. Dotyczy to także projektów prywatyzacyjnych, które mogą doprowadzać do nadmiernej koncentracji, a tym samym ograniczać konkurencję. (fragment artykułu)

The authors highlight the problems of evolution of the role of public enterprises in the process of European integration. The progressive liberalization of European economy during the second half of the 20th century has limited the role of public enterprises in the national economy particularly its strategic function and social objectives. The authors stress the importance of Maastrich Treaty and Amsterdam Treaty to development of the legal framework of the competition policy and practical application of State aid. The paradigm of regulatory practices of public sector enterprises is change to new market regulation. First of all, European Commission supervises the functioning of the Internal Market. Public sector must follow transparent open procedures ensuring conditions of competition. In the authors' opinion, the replacement of social mission logic, characteristic of the European economies, by effectiveness logic implies difficult dilemma for the State. Development strategy of national economy does not always comply with the vision of the EU development created by European Commission and other European institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ball R., Heafey M., King D., Private Finance Initiative - a Good Deal for the Public Purse or a Drain on Future Generations?, „Policy & Politics" nr 1, January 2001.
 2. Biała Księga Usług Interesu Ogólnego, Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, „Monitor Europejski", Bruksela, 12 maja 2004 r., COM (2004)374.
 3. Conclusions de la presidence, Conseil europeen de Lisbonne 23 et 24 mars 2000, Lisbonne.
 4. Glapa A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005.
 5. European Parliament Resolution on Public-private Partnerships and Community Law on Public Procurement and Concessions (2006/2043(INI).
 6. Green Paper on Public-private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, Commission of the European Communities.Brussels, 30.4.2004, COM (2004) 327 final.
 7. Hall D., Public Enterprise in Europe, Institute for Public Policy Research, London 1998.
 8. Lapolitique industrielle dans un environnement ouvert et concurrentiel (1990), La Communication de la Commission, Bruxelles (COM(90)0556).
 9. Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji, DzUrz Unii Europejskiej (2007/C 51/05).
 10. Public Undertakings and Public Service Activities in the European Union, European Parliament, Directorate-General for Research, Economic Affairs Series W-21, 1996.
 11. Une nouvelle politique industrielle: creer les conditions d'un essor plus grand du secteur manufacturier (2005), La Commission Europeenne, Bruxelles, le 5 octobre.
 12. Usługi użyteczności publicznej w Europie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 19.01.2001 (20011C 17/04).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu