BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paczoski Andrzej, Kempa Jarosław
Tytuł
Kształtowanie konkurencyjności regionalnej (przykład województwa pomorskiego)
Creation of the Regional Competition (Pomeranian Voivodeship example)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 140-154, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Konkurencyjność regionów
Regional policy, Regions competitiveness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Przybliżono pojęcie konkurencyjności regionalnej. Omówiono uwarunkowania konkurencyjnosci. Przedstawiono dokumenty programowe dotyczące konkurencyjności województwa pomorskiego.

The article covers the problem of regional competition (definition and factors of regional competition) and attemption of the evaluation „ The Pomeranian Voivodeship Development Strategy". There were presented: complicated meaning of the regional competition concept and detailed factors which determined the position of regional competition. Analysis of voivodeship competition was based on the A.Godet's conception which distinguish several forms of voivodeship strategies. In this context there were accomplished comparison between weak sides and exterior chances of Pomeranian Voivodeship. Then there were defined main development dilemmas. Simultaneously it was made the analysis the allocation of the finance on the individual targets of the Regional Operating Programme for the Pomeranian Voivodeship (in the 2007-2013 period), which is the second after the Regional Development Integrated Operating Programme in the 2004-2006 period measure for realization The Pomeranian Voivodeship Development Strategy by local government. After the analysis, the recognition has been done: Pomeranian Local Government will intend to realize the competitive strategy based on the strong support the enterprises and create the information society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gaczek W.M., Rykiel Z., Konkurencyjność regionów a ich zdolność do adaptacji v zmieniających się warunkach, [w:] Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.
  2. Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, „Studia Regionalne i Lokalne" 2000 nr 1.
  3. Szlachta L, Programowanie rozwoju regionalnego w UE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  4. Klamut M., Podnoszenie poziomu konkurencyjności gospodarki a transformacja struktur regionalnych, Wrocław 1997.
  5. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Gdańsk, lipiec 2005, Uchwała nr 587/XXXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego, www.woj-pomorskie.pl/.
  6. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt), dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu l marca 2007 roku, www.woj-pomorskie.pl/.
  7. Strona internetowa Agencji Rozwoju Pomorza SA, www.arp.gda.pl/.
  8. Szultka S., Tamowicz R, Mapa przedsiębiorczości województwa pomorskiego. Analiza rozkładu branżowego i przestrzennego województwa pomorskiego, opracowanie na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, maj 2003.
  9. Prusek A., Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Secesja, Kraków 1995.
  10. Wysocka E., Przestrzenny wymiar konkurencyjności, [w:] Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu