BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyła Zbigniew
Tytuł
Terytorialne więzi sieciowe - studium przypadku Związku Sześciu Miast Łużyckich
Territorial Net Connections - Case Study of the association of the Six Cities in Łużyce
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 105-114, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Współpraca regionalna, Współpraca regionów przygranicznych
Regional cooperation, Region cross-border cooperation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Górnołużycki Związek Sześciu Miast
Abstrakt
Więzi sieciowe są istotną odmianą kontaktów partnerskich będących składnikiem współczesnych relacji zewnętrznych samorządu terytorialnego. Ich uczestnikami są głównie miasta (gminy), choć współpraca taka ma miejsce także na szczeblu regionalnym. Partnerstwo może mieć charakter zarówno formalny, jak i nieformalny. Warto też przypomnieć, że definicja partnerstwa w prawie krajowym oraz ustawodawstwie międzynarodowym nie jest wyraźnie sprecyzowana i interpretowana. Według autora takie terminy, jak kontakty partnerskie, współpraca partnerska, kontakty (współpraca) bliźniacze, twinningowe mogą być stosowane zamiennie. (fragment artykułu)

The most essential component of the exterior of interterritorial cooperation in the European Union's states structure are the partnership contacts which are formed on the level of all types of spatial-administrative units. The most often encountered relation of this kind of associations is cooperating of the partner-cities (twin-cities). It can be represented as the form of two-sided (bilateral) or net connections. The characteristic manifestation of the net cooperation is an example of the Association of the Six Cities in Łużyce and its historical aspects and now - the subject of this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczuk F., Związek miast i jego rola przy promocji regionu na przykładzie Związku Sześciu Miast Łużyckich, [w:] Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Plan, Jelenia Góra 2005.
 2. Aurig R., Strassenschutz und Strassenzang Zur Verkehrspolitik Karls IV, „650 Jahre Oberlausitzer Sechsstädtebund 1346-1996", Oettel Bad Muskau 1997.
 3. Czok K., Der Oberlausitzer Sechsstädtebund zwischen Bürgeist, Königs- und Adelsherrschaft, „650 Jahre Oberlausitzer Sechsstädtebund 1346-1996", Oettel Bad Muskau 1997.
 4. Dokument JP/07/05, Komisja Polityki Regionalnej UE z 24.05.2007.
 5. Grosse T.G., Wprowadzenie, [w:] Polityka regionalna Unii Europejskiej na przykładzie Grecji, Wioch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 6. http://hanza.gdansk.pl/nhanza.html.
 7. http://luban.scholaris.pl, 7 stycznia 2006 r.
 8. Miało miejsce 650 lat temu, „Ziemia Lubańska" 1996 nr 16.
 9. Pietrzyk J., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, RWN, Warszawa 2000.
 10. Przybyła Z., Europa miasto Zgorzelec-Goerlitz - unikalny przykład współpracy partnerskiej, [w:] Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Zeszyt Naukowy 2, Wyd. Biblioteka Regionalisty nr 5, AE, Wrocław 2006.
 11. Szewczyk J., Zagraniczne związki partnerskie polskich samorządów miast, powiatów, województw, [w:] Prace geograficzne, Zeszyt nr 117, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2007.
 12. Umowa o współpracy w ramach Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast (materiały UM w Lubaniu).
 13. www.wikipedia.org.pl, 7 lutego 2006 r.
 14. www.wikipedia.org/wiki/zwiazek_szesciu_miast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu