BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Piekarz Halina (Wydział Zarządzania)
Tytuł
System controllingu strategicznego w firmie
Strategic Controlling System in Company
Źródło
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 67-77, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Controlling operacyjny, Controlling strategiczny, Kontrakty kierownicze
Controlling, Operative controlling, Strategic controlling, Managerial contract
Abstrakt
Autorzy rozpoczęli od przedstawienia istoty oraz zadań i elementów systemu controllingu. W dalszej części scharakteryzowali controlling strategiczny i operacyjny. Artykuł zakończyli zastosowaniem systemu controllingu strategicznego w kontraktach kierowniczych.

Authors presented essence, tasks and elements of controlling system. Next characterized strategic and operational controlling. Finally presented application of strategic controlling system. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S. [2001], Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, IPiSS, Kraków.
  2. De Cenzo D.A., Robbins S.P. [1994], Human Resource Management, Concepts and Practices, J. Wiley & Sons, New York
  3. . Ivancevich J.M. [1998], Human Resource Management, Irvin, McGraw-Hill, Boston.
  4. Jacukowicz Z. [1999], Wartościowanie pracy w zarządzaniu placami. Metody i wykorzystanie [w:] Efektywne systemy wynagrodzeń, pod red. S. Borkowskiej i M. Juchnowicz, IPiSS, Warszawa.
  5. Juchnowicz M. [1998], Nowoczesne podejście do motywowania pracowników a rzeczywistość polskich przedsiębiorstw [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Krakowy Urząd Pracy, IPiSS, Warszawa.
  6. Kopeć J. [1995], Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw o kierowaniu kadrami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 1.
  7. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, "Biblioteczka Pracownicza", Warszawa.
  8. Louart P. [1995], Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
  9. Sukces w zarządzaniu, problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne [2001], pod red. T. Listwana i S. Witkowskiego, Prace Naukowe nr 900, AE we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu