BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Jacek
Tytuł
Warunki utrzymania i poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim
Support and Improvement of Competitiveness of Polish Companies on the Common European Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 20, s. 444-454, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Potencjał przedsiębiorstwa
Company development strategy, Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Potential of enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu była identyfikacja czynników decydujących o utrzymaniu i poprawie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim. Zdaniem autora, szczególną rolę powinno przypisywać się działaniom strategicznym oraz opracowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa, a całość tych czynności powiązać ze źródłami przewagi konkurencyjnej. Natomiast sama analiza źródeł przewagi konkurencyjnej, powinna dostarczyć informacji o tym, jakie środki firma może i powinna wykorzystać do budowy przewagi konkurencyjnej.

In principle it turns out that the success of Polish companies on the common European market depends on their ability to adapt to new conditions of competition. In practice this aim can be achieved by initiating suitable adapting and restructuring programmes which allow to eliminate weak-nesses of Polish companies, such as: poor quality of products, lack of capital, low level of investments, outdated technologies, insufficient management and marketing knowledge or inexperience. Apart from that, in order to compete with foreign enterprises, Polish companies should not only concentrate on profits, but first of all on the growth of the firm value and on the creation of the value for potential clients. (original abstract) At present economic situation, Polish companies should throw away traditional, related with costs, sources of a competitive advantage and build their long-term strategies on the base of direct sources of competitive advantage, coming from their internal resources and competences. In fact, only internal sources give an enterprise a permanent competitive advantage that allows to compete with foreign companies and determines its market success. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 2. Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004.
 3. Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach UE. Raport z badań, IFGN, SGH, Warszawa 2005.
 4. Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, red. Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępień, SGH, Warszawa 2006.
 5. Jak polskie firmy podbijają świat, "Gazeta Finansowa" 2005 (z 24 marca). Kay J., Podstawy sukcesu firmy; PWE, Warszawa 1996.
 6. Malinowska U., Uwarunkowania postępu produktowego w przedsiębiorstwie, Materiały konferencji naukowej pt. "Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji", IFGN, SGH, Warszawa, listopad 2005.
 7. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 8. Peters T. J., Waterman R.H. Jr, In Search of Excellence. Lessons from America 's Best-Run Companies, Harper & Row Publishers, New York 1982.
 9. Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, red. K. Kuciński, IFGN, SGH, Warszawa 2005.
 10. Przedsiębiorstwa i gospodarka po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. K. Kuciński, IFGN, SGH, Warszawa 2005.
 11. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 12. Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, red. E. Skawińska, PWE, Warszawa 2004.
 13. Szymański W., Rozstrzygająca rola przedsiębiorstw w dostosowaniu gospodarki do integracji europejskiej i globalizacja, [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, red. K. Kucińskiego, IFGN, SGH, Warszawa 2005.
 14. Szymański W., Szok akcesyjny i jego alternatywa, [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec szoku akcesyjnego, red. K. Kuciński, IFGN, SGH, Warszawa 2005.
 15. Wysocki J., Sytuacja polskich przedsiębiorstw w kontekście integracji z UE, [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, IFGN, SGH, Warszawa 2003.
 16. Wysocki J., Żródla przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji, red. K. Kuciński, IFGN, SGH, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu