BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Monika
Tytuł
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w procesie kreowania wartości banku
Integrated Risk Management in the Process of Bank Value Creation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 137-147, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Wartość przedsiębiorstwa, Ryzyko bankowe, Zarządzanie zintegrowane
Risk management, Enterprise value, Banking risk, Integrated management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wpływ zarządzania ryzykiem na wartość banku. Przedstawiono ogólne teoretyczne koncepcje zależności między ryzykiem a wartością podmiotu gospodarczego (zmniejszenie zmienności wartości, obniżenie kosztu kapitału). Omówiono kluczowe rodzaje ryzyka bankowego, a następnie zaprezentowano koncepcję zintegrowanego zarządzania ryzykiem w banku.

The paper presents the influence of risk management on the bank value. It introduces the general theoretical concept of interdependence of risk and value of entity (lowering the value volatility, lowering the cost of capital). The key banking risks are described and the concept of integrated risk management in bank is portrayed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Basel Committee on Banking Supervision: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Bank for International Settlements, Basel, June 2004.
 2. Bessis J.: Risk Management in Banking. 2nd ed., John Wiley & Sons, New York 2002.
 3. Borys G.: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. PWN, Warszawa-Wrocław 1996.
 4. Büschgen H.E.: Przedsiębiorstwo bankowe. T. 2. Poltext, Warszawa 1997.
 5. Capiga M.: Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem banku. Polskie regulacje ostrożnościowe a wymogi unijne. "Bank i Kredyt", październik 2002.
 6. Crouhy M, Galai D., Mark R.: Risk Management. McGraw-Hill, New York 2001.
 7. Duraj J.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. PWE, Warszawa 1996.
 8. Fabozzi F.J., Konishi A.: Zarządzanie aktywami i pasywami. Strategie inwestycyjne, wymogi w zakresie płynności, kontrolowanie ryzyka dla banków i kas oszczędnościowych. Związek Banków Polskich, Warszawa 1998.
 9. George A.M.: Protecting Shareholder Value. A Guide to Managing Financial Market Risk. IRWIN, Chicago 1996.
 10. Heffernan S.: Modern Banking in Theory and Practice. John Wiley & Sons, New York 1996.
 11. Współczesny bank. Red. W.L. Jaworski. Poltext, Warszawa 1998.
 12. Marcinkowska M.: Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 13. Shimpi P.: Integrating Corporate Risk Management. Texere, New York 2001.
 14. Smaga E.: Ryzyko i zwrot w inwestycjach. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 15. Smith C, Stulz R.: The determinants of firms' hedging policies. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1985, nr 20.
 16. Smithson Ch., Smith C, Wilford D.: Zarządzanie ryzykiem finansowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 17. Zawadzka Z.: Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym. Poltext, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu