BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobowski Sebastian
Tytuł
Perspektywy dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej. Wybrane aspekty
Prospects of Further Expansion of the European Union. Chosen Aspects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (17), 2008, nr 10, s. 182-193, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Historia integracji europejskiej, Kryteria integracji z UE
Economic and political integration of Europe, History of European integration, EU enlargement criteria
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono charakterystykę procesów dostosowawczych ośmiu krajów pretendujących do członkostwa w UE wskazując na rangę polityki rozszerzenia UE w kontekście poszerzania obszaru współpracy, stabilizacji, dobrobytu i bezpieczeństwa, także poza tradycyjnie pojmowanym kontynentem europejskim. Omówiono perspektywy stowarzyszenia, a w przyszłości być może i członkostwa we Wspólnocie Europejskiej które stały się istotnym czynnikiem inicjującym i dynamizującym procesy transformacji w krajach bałkańskich oraz Turcji.

The European Union, compound from 27 countries presently, has to face a new challenge - membership aspirations of Turkey and Western Balkans countries. Lasting process of negotiations, without concrete conclusions so far, might be perceived as an attempt of maturity and responsibility for peaceful coexistence, economic and political cooperation of european continent, despite of so distinct disparities of individual countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Azja Europy, Europa Azji, „Wprost" 2006 nr 48 (1250).
 2. Brzeziński Z., Wielka Szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.
 3. Commission Recommends Continuing Separate Stabilisation and Association Agreement Negotiations with Montenegro and with Serbia, Brussels 6th July 2006.
 4. Dokument Strategiczny w sprawie rozszerzenia - 2005, COM (2005) 561 końcowy, Bruksela 09.11.2005.
 5. Dziewulski R., Cecot M., Najważniejsze konsekwencje członkostwa Turcji w UE, Warszawa 2005.
 6. Jesień L,, Wybór czy integracja: traktat amsterdamski w świetle teorii integracji europejskiej, Nowy Sącz 2000.
 7. Klucz turecki, „Wprost" 2004 nr 40 (l 140).
 8. Opinia Komisji na temat wniosku Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii o członkostwo w Unii Europejskiej, COM (2005) 562 końcowy, Bruksela 09.11.2005.
 9. Półksiężyc w pełni, „Wprost" 2005 nr 40 (l 192).
 10. Presidency Conclusions, Santa Maria Da Feira European Council, 19 and 20th June 2000.
 11. Smyk K., Konsekwencje przystąpienia Turcji dla procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 12. Sonik B., Turcja - korytarz tranzytowy dla surowców energetycznych do UE?, Warszawa 2005.
 13. http://wwwl.ukie.gov.pl/www/questnew.nsf0/C64C93D0298DlC7CC125703E003F4396?Open&RestrictToCategory=.
 14. http://ec.europa.eu/enlargement.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu