BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Elżbieta, Kalicka Dorota, Ogonowski Jan, Grega Tadeusz
Tytuł
Ocena możliwoci zastosowania serwatki z mleka krowiego jako surowca w recepturowaniu szamponów do włosów
Evaluation of possibility of cow whey application as a raw material in formulation of shampoos
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2007, nr 3, s. 54-63, bibliogr. 23 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Kosmetyki, Badania wyrobów
Commodity science, Industrial commodities, Cosmetics, Product research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Podczas produkcji 1 kg sera jako odpad powstaje około 9 kg serwatki. W zależności od technologii produkcji wytwarzane są trzy typy serwatki: serwatka podpuszczkowa, serwatka kwasowa i serwatka kwasowo-podpuszczkowa. W ostatnich latach serwatka coraz częściej jest traktowana jako wartościowy surowiec do dalszego przerobu. Ze względu na doskonały skład chemiczny może stanowić naturalne źródło cennych składników (białek, witamin, mine­rałów). Oprócz działania biologicznego na uwagę zasługują również funkcjonalne właściwo­ści białek serwatkowych takie jak wiązanie wody, tworzenie trwałych pian, właściwości emulgujące. W pracy badano właściwości użytkowe szamponów zawierających serwatkę z mleka krowiego w celu oceny możliwości zastosowania serwatki jako potencjalnego surowca ko­smetycznego w preparatach do pielęgnacji włosów. Sporządzono 6 receptur szamponów za­wierających serwatkę. Otrzymane preparaty poddano ocenie parametrów użytkowych i orga­noleptycznych. Badano objętość i stabilność piany, pH, zwilżalność, napięcie powierzchniowe oraz właściwości reologiczne szamponów. Otrzymane wyniki wykazały, że serwatka mleka krowiego może być zastosowana jako cenny składnik szamponów do włosów. (abstrakt oryginalny)

In cheese manufacture we get 9 kg whey from 10 kg of milk. We can get three types of whey: acid, acid-rennet and rennet. Out of the nutritional value whey have a lot of functional properties. It has got very good chemical composition (contains proteins, vitamins, microelements) and showed some interesting properties like: binding of water, making strong foam, stabilizing emulsion and has a conditioning effect. The aim of this work was evaluate possibility of the milk whey application as a cosmetic raw material. 6 shampoo formulas contained cow whey were made. The shampoos were differed in kind of whey and presence or lack of the preservative substance. Next, some properties of the hair cosmetics were studied. The foam ability, foam durability index, surface tension, wettability and pH were determined. It was also exam reology properties of the shampoos. The obtained results showed that cow whey could be used as a component of hair care shampoos.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Pluta A., Kratochwil A., Domańska E. (2002) Porównanie otrzymywania i zagospodarowania serwatki podpuszczkowej i kwasowej w aspekcie ochrony środowiska. Przegl. Mlecz., 10,448-452.
 2. Oziemkowski P. (1993) Zastosowanie techniki ultrafiltracji w technologii wykorzystania serwatki. Przem. Spoż., 8, 216-219.
 3. Jędrzejowska-Cicińska M., Kozak K. (2007) Przetwarzanie permeatów powstających podczas filtracji membranowej serwatki do paliw gazowych. Przegl. Mlecz., l, 16-18.
 4. Audio J-L., Chaufer B., Daufin G. (2003) Non-food applications of milk components and dairy co-products: A review. Lait., 83, 417-438.
 5. Rosemary L.Walzern, R.D. (1999) Heath enhancing properties of whey proteins and whey fractions. Applications monograph, nutritional and beverage.
 6. Patent CA 2101622: Production process for whey based detergents, soaps and cosmetics.
 7. Patent US 005679329: Cosmetic composition for holding the hairstyle containing a milk protein and/or milk protein hydrolysate.
 8. Patent US 006780825B2: Cleansing compositions with milk protein and aromatherapy.
 9. Patent US 006203805B1: Topical compositions containing whey proteins.
 10. PN-A-86364. Mleko i przetwory mleczne. Serwatka. Metody badań. 1996.
 11. Dz.U. 2001, nr 42, poz. 473, Ustawą o kosmetykach z dnia 30 marca 2001.
 12. Dz.U. 2003, Nr 9, poz. 107, załącznik 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych. Kryteria czystości chemicznej i mikrobilogicznej kosmetyków.
 13. PN-C-77002. Szampony w płynie do włosów i płyny do kąpieli. Wymagania i badania.
 14. Ogonowski J., Tomaszkiewicz-Potępa A. (2004) Analiza związków powierzchniowo czynnych. Wydawnictwo IGSMIE PAN, Kraków.
 15. Qureshi S. (1993) Kathon CG nowoczesny środek konserwujący. Pollena TSPK, 37, 362-368.
 16. Baran Sz. (2002) Producent środków powierzchniowo czynnych, Rynek Chemiczny, 2, 12-13.
 17. PN-EN ISO 3838. Oznaczanie gęstości lub gęstości względnej.
 18. Malinka W. (1999) Zarys chemii kosmetycznej. Volumed, Wrocław.
 19. Williams D.F., Schmitt W.H. (1996) Chemistry and Technology of the Cosmetics and Toiletries Industry, Glasgow: Blackie Academic & Professional
 20. Griesbach U., Klingels M., Hörner V. (1998) Proteins: Classic Additives and Actives for Skin and Hair Care. Cosmetics and Toiletries, 111, 69-73.
 21. Mainkar A.R., Jolly C.I. (2001) Ocena handlowych szamponów ziołowych. Wiadomości PTK, 1/2, 17-21.
 22. Olszańska M., Ogonowski J., Pietruszka R. (2005) Analiza wybranych szamponów. Wiadomości PTK, 2, 39-50.
 23. Sikora E., Tomaszkiewicz-Potępa A., Rączka K. (2005) Małocząsteczkowe substancje zagęszczające. Chemik, 10, 531-540.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu