BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cygańska Małgorzata
Tytuł
Kalkulacja kosztów w Szpitalu Powiatowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego - studium przypadku
Cost accounting system in the County Hospital of Warmia and Mazury Voivodeship - a case study
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 48, nr 104, s. 5-16, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Analiza kosztów, Koszty, Szacowanie kosztów, Szpitalnictwo
Accounting, Cost analysis, Costs, Costs estimation, Hospital service
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój technologii medycznych oraz rosnąca złożoność procedur medycznych w kontekście ograniczonych zasobów zwraca uwagę na potrzebę kontroli efektywności kosztów ponoszonych w procesie leczenia pacjenta. W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy korelacji kosztów oraz liczby pacjentów i osobodni na wybranych oddziałach Szpitala Powiatowego. Przedstawiono również, w jaki sposób wyniki tej analizy można wykorzystać do usprawnienia istniejącego systemu kalkulacji kosztów w szpitalu. (abstrakt oryginalny)

Recent technological innovations and the increasing complexity of medical procedures in the situation of limited resources have emphasized the need for a cost-effective approach to the care of patients admitted to health care institutions. This paper presents the results of correlation analysis between costs of treatment in four departments of County Hospital and the number of patients and length of stay. Furthermore, the possibility of potential use of the correlation analysis results in present hospital cost accounting systems is discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Azoulay A., Doris N. M., i in. (2007), The use of transition cost accounting system in health services research, „Cost Effectiveness and Resource Allocation", 5, 11, August.
  2. Hass-Symotiuk M. (1997), Wykorzystanie informacji o kosztach w zarządzaniu placówkami opieki zdrowotnej, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", nr 39.
  3. Hass-Symotiuk M. (2004), Systematyka kosztów zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby budżetowania, „Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia", 2 (8).
  4. Hass-Symotiuk M. (2004a), Sprawozdawczy rachunek kosztów zakładu opieki zdrowotnej, „Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia", 4(10).
  5. Hospital Reference Manual, Round 11, (2007), National Hospital Cost Data Collection, Australian Government Department of Health and Ageing.
  6. Rossi C., Simini B., i in., (2006), Variable costs of ICU patients: a multicenter prospective study, „Intensive Care Med.", 32.
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. Nr 164, poz. 1194.
  8. Ustawa z 29 września 1984 r. o rachunkowości, Dz.U. 2002.76.694, z późn. zmianami.
  9. Zarządzenia MZiOS w sprawie szczegółowych zasad ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. M.P. 1992.19.143.
  10. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2008, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu