BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierałtowska Urszula, Sobczak Małgorzata, Chudy Sylwia
Tytuł
Produkty rolnictwa ekologicznego i ich konsumenci
Organic farming produce and their consumers
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2007, nr 4, s. 36-43, bibliogr. 36 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Żywność ekologiczna, Produkty ekologiczne, Świadomość ekologiczna, Konsument
Organic food, Ecological product, Ecological awareness, Consumer
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące żywności ekologicznej. Starano się znaleźć pozytywne i negatywne aspekty tej żywności. Omówiono wyniki pilotażowych badań ankietowych w obszarze biożywności. Badania zostały przeprowadzone wśród studentów szczecińskich szkół wyższych i miały na celu sprawdzenie wiedzy i opinii dotyczących bioproduktów. Pokrótce przedstawiono sylwetkę ekokonsumenta i przybliżono jego postawy oraz potrzeby wobec bioproduktów.(abstrakt oryginalny)

The article features basic issues in organic foods. It attempts to find their positive and negative aspects. There are discussed results a pilot survey. The survey was conducted on a group of students of Szczecin universities with the aim of testing knowledge and opinions regarding biofoods. The article gives a brief profile of an eco-consumer, his attitudes and needs with respect to biofoods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Miśniakiewicz M. (2005) Rolnictwo ekologiczne w Polsce - regulacje prawne, stan i perspektywy rozwoju po integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 678, 53-69.
 2. http://www.ijhar-s.gov.pl/download/061113_092150_undefined_znakowanie.pdf
 3. Zientek-Varga J. (2006) Ekożywność-patrz na certyfikat, Agro Trendy, 1(45), 11-15.
 4. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2004) Raport - Reklama a konsument, Warszawa, 2004, s. 16 (http://83.238.108.19/download/reklamaakonsument.pdf)
 5. Fleszar J., Stasiak J. (2006) Czynniki i motywacje zakupu żywności ekologicznej konsumentów rynku koszalińskiego. J. Res. Appl. Agric. Eng., 51 (2), Зб-40.
 6. WFM, Nearly Two-Thirds of Americans Have Tried Organic Foods and Beverages, 2005; http://www.wholefoodsmarket.com/company/pressroom.html
 7. Rembiałkowska E. (2002) Jakość żywności pochodzącej z gospodarstw organicznych, Jakość żywności a rolnictwo ekologiczne, Jednodniowe warsztaty zorganizowane w ramach projektu Accompying Measure dla projektu Flair-Flow Europe IV, Kraków 18.11. 2002.
 8. Backer B.P., Benbrook C.M., Groth III E., Benbrook K.L. (2002) Pesticide residues in conventional, integrated pest management (IPM) - grown and organic foods: Insights from three US data sets. Food Additives Contaminants, 5 (19), 427-446.
 9. Rembiałkowska E.: Jakość ziemiopłodów z rolnictwa ekologicznego; http://duw.inng.pulawy.pl/eko/rembia/eko3.doc
 10. Szołtysek K., Dziuba Sz. (2006) Właściwości funkcjonale żywności ekologicznej. J. Res. Appl. Agric. Eng., 2 (51), 186-189.
 11. Rembiałkowska E., Hallmann E. (2007)Wwpływ metody uprawy ekologicznej i konwencjonalnej na wybrane parametry wartości odżywczej marchwi, Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXXIV (1/2), 550-556.
 12. Ellis K. (2005) Comparing the composition of milk produced on organic and conventional dairy farms in the UK, 4th SAFO Workshop, System development: Quality and safety of organic livestock products, 17-18.03.2005, Frick, Szwajcaria; http://www.sfonetwork.org.
 13. Staiger D. (1998) The nutritional value of foods from conventional and biodynamic agriculture, IFOAM Bulletin, nr4, 9-12.
 14. Jensen A.N. (2005) Salmonella infection risk associated with outdoor organic pig productions, 4th SAFO Workshop, System development: Quality and safety of organic livestock products, 17-18.03.2005, Frick, Szwajcaria.
 15. Blaha T. (2005) Animal health: key element for wholesome food and animal welfare, 3rd SAFO Workshop, Enhancing animal health security and food safety in organic livestock production system, 17-18.03.2005, Frick, Szwajcaria.
 16. Hovi M. (2005) Health security organic livestock production: a UK perspective, 3rd SAFO Workshop, Enhancing animal health security and food safety in organic livestock production system, 17-18.03.2005, Frick, Szwajcaria.
 17. Winter C.K. (2006) Organic Foods, Food Technology, 10 (60), 44-48.
 18. Łyś G. (2004) Produkt czysty jak łza. "Rzeczpospolita", 30.07.2004.
 19. Rembiałkowska E. (2006) Organie food quality - axioms and ambiguites, "QLIF News", nr 4; http://www.qlif.org/Library/letter/index.html
 20. http://odpady.org.pl/print.php7what = article&id = 205 (Wycinek prasowy Wprost 2003).
 21. Śmiechowska M., Smiejkowska I. (2006) Postawy i zachowania mieszkańców województwa pomorskiego wobec żywności ekologicznej. J. Res. Appl. Agric. Eng., 2 (51), 190-198.
 22. Łuczka-Bakuła W. (1995) Uwarunkowania produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria II, prace habilitacyjne, zeszyt 142.
 23. Mackiewicz-Walczak I. (2006) Zachowania nabywcze konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle badań bezpośrednich - czynniki wpływające na zakup żywności ekologicznej w Polsce. Świat Marketingu, kwiecień 2006.
 24. Żakowska-Biemans S., Gutowska K. (2003) Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 25. Śmiechowska M., Newerli-Guz J. (1999) Świadomość ekologiczna, a kształtowanie się nowych postaw konsumenckich młodzieży, Ekonomia i Środowisko, l (14), 119-128.
 26. Malinowska K., Schlegel-Zawadzka M. (2007) Żywność ekologiczna - nowy trend czy świadomy wybór przez młodych ludzi z Tarnowa, Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXXIV (1/2), 163-169.
 27. Binder F. (1993) Jakość żywności. Rolnictwo ekologiczne - od teorii do praktyki, Stowarzyszenie Ekoland, Warszawa.
 28. Woźniak L., Cebulak T. (2006) Ekonomiczne, środowiskowe i zdrowotne aspekty żywności ekologicznej, J. Res. Appl. Agric. Eng., 2 (51), 209-213.
 29. Magnusson M.K., Arvola A. (2003) Choice of organic foods is related to perceived consequences for human health and to environmentally friendly behaviour. Appetite, 40, 109-117.
 30. Stacewicz J. (1993) Pomiędzy społeczeństwem ekonomicznym i ekologicznym. IRWiR PAN, Warszawa.
 31. Popek S., Filip A. (2005) Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 678, 71-76.
 32. Żakowska-Biemans S. (2006) Rynek żywności ekologicznej w Polsce - szanse i możliwości rozwoju, CDR w Brwinowie Odział w Radomiu, Radom.
 33. Hamm U., Gronefeld F., Halpin D. (2002) Analysis of the European market for organic food. School of Management and Business, Aberystwyth.
 34. Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007.
 35. Hague P. (2006) Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników. Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 36. MW., Ekologiczne produkty z całego świata, Przemysł Spożywczy, 11, 45-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu