BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek
Tytuł
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jako źródło prognozowania i oceny kondycji finansowej mikroprzedsiębiorstwa
Tax book of receipts and expenditure as a basis for forecasting and evaluation of financial position in a microenterprise
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 48, nr 104, s. 43-60, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Księga przychodów i rozchodów, Prognozy gospodarcze, Kondycja przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo
Accounting, Revenue and expense ledger, Economic forecast, Enterprises condition, Micro-enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie modelu prognozowania i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR). W pierwszej części artykułu dokonano analizy struktury systemów ewidencyjnych funkcjonujących w sektorze mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Następnie omówiono pojemność informacyjną dominującej formy ewidencyjnej, czyli podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także wskazano na ewidencje najczęściej jej towarzyszące. W kolejnych punktach artykułu skupiono się na prostych i możliwych do wykorzystania w małej firmie metodach prognozowania sytuacji finansowej oraz w konsekwencji omówiono i zweryfikowano procedury jej oceny. (abstrakt oryginalny)

The article’s main objective is to present a model of forecasting and evaluation of financial condition in microenterprises running income and cost tax book (KPiR). The structure of bookkeeping systems used in Polish microenterprise sector is analyzed in the first part of the article. In the following part, the author discusses the informational capacity of the most popular bookkeeping form – income and cost tax book. Subsequently, the author focuses on simple and usable methods of forecasting the financial condition in a small company,. The procedures for evaluation past and future financial condition are described and verified in the lat part of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brealey R. A., Myers S. C. (1999), Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa. Foster G. (1986), Financial Statement Analysis, Prentice-Hall Int., New Jersey.
 2. Jaworski J. (2007a), Długoterminowy plan finansowy w małym przedsiębiorstwie, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 2.
 3. Jaworski J. (2007b), Zmiany w potrzebach informacyjnych a polityka uproszczeń w rachunkowości małych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, red. Sobańska L, Szychta A., Wyd. Uniwers. Łódzkiego, Łódź.
 4. Jaworski J. (2008a), Cykl życia małej firmy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr l (696).
 5. Jaworski J. (2008b), Jak zwiększyć użyteczność sprawozdania finansowego małego przedsiębiorstwa dla jego głównych odbiorców, „Rachunkowość" nr 5.
 6. Jaworski J. (2008c), Jak wykorzystać podatkową księgą przychodów i rozchodów do zarządzania małym przedsiębiorstwem, „Rachunkowość" nr 9.
 7. Jog V., Suszyński C. (1995), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, CIM, Warszawa.
 8. Martyniuk T. (2008), Czy globalna standaryzacja sprawozdawczości finansowej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw?, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 44 (100).
 9. Nahotko S. (2000), Kontrola finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w aspekcie standardów europejskich, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 10. Olzacka B., Pałczyriska-Gościniak R. (2003), Jak oceniać firmę. Metodyka badania. Przykłady liczbowe, ODDK, Gdańsk.
 11. Pluta W. (1995), Sprawozdania finansowe „pro forma" (metoda zmian proporcjonalnych), „Rachunkowość" nr 11.
 12. Pogodzińska-Mizdrak E. (2008), Przegląd ekonomicznych i pozaekonomicznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach — Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 11, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 502.
 13. Siemińska E. (2002), Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
 14. Żołnierski A., Zadura-Lichota P., (red.) (2008), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu