BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka-Bakuła Władysława, Jabłońska-Porzuczek Lidia
Tytuł
Świadczenia emerytalno-rentowe ludności wiejskiej
Pension Benefits of Rural Population
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 249-253, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Ubezpieczenia rolnicze, Świadczenia emerytalno-rentowe
Rural population, Agriculture insurance, Pension benefits
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy przedstawili zasady funkcjonowania dwóch systemów ubezpieczeń społecznych obejmujących ludność wiejską, a mianowicie: powszechnego oraz specjalnego - rolniczego. Dokonali również analizy wysokości opłacanych składek przez rolników, pracowników i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Artykuł zawiera porównanie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych z FER oraz FUS.

The idea of social security system is to cover the future material needs by spreading the burden of this cover OR many units. To achieve this aim, a fund consisting of premiums paid by the insured is created. The fund is destined for benefits ' payment. Social security premiums have a large share in the income and benefits play a significant role in revenues of households. The analysis of premiums ' rate and long-term benefits of farmers ' and general social security system was conducted in the elaboration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Goraj L, Jagła W. 2002: Znaczenie rolniczych ubezpieczeń społecznych w dochodach rolników. [W:] Ubezpieczenia Społeczne -WIR (red. M. Adamowicz). Pr. Nauk. KPAiM SGGW, nr 22, s. 141-149. Wyd. SGGW, Warszawa.
  2. Jędrasik-Jankowska I. 2004: Treść ryzyka emerytalnego. [W:] Konstrukcje prawa emerytalnego (red. T. Bińczycka-Majewska). Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze, 69.
  3. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001, 2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  4. Szubert W. 1987: Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu. Warszawa, PWN, s. 66.
  5. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 z późn. zm.).
  6. Ustaw z dnia 1 3 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 1 37, poz. 887 z późn. zm.).
  7. www.krus.pl
  8. www.zus.pl
  9. www.wskazniki.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu