BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśniak Jacek
Tytuł
Koncentracja ziemi rolniczej jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa
Agricultural Land Concentration as a Factor Contributing to the Improvement of the Polish Agriculture Competitiveness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 254-258, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Koncentracja, Użytkowanie ziemi, Wydajność pracy, Analiza danych statystycznych, Analiza porównawcza
Arable land, Concentration, Land use, Labour efficiency, Statistical data analysis, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autor zbadał zależności między sposobem zagospodarowania zasobów ziemi w rolnictwie a wydajnością pracy zaangażowanej w tym sektorze. Zakres analizy obejmował 27 krajów Unii Europejskiej. Podstawowym źródłem informacji wykorzystanym w badaniach był Eurostat. W analizie autor wykorzystał najnowsze dostępne dane dotyczące tej problematyki z lat 2005 i 2006 oraz metody: porównawczo-opisową i statystyki matematycznej (analiza korelacji i regresji).

The aim of this article is to study the relations between the farmland use and the labour productivity. The scope of the study includes 27 countries of European Union. Land concentration in farms leads to the improvement of labour productivity. The strongest correlation was observed between the share of farms of area 50 ha and more and land efficiency. Average area of farm and share of farmland used by farms of area 50 ha and in weekly correlated with labour productivity. In Poland the enlargement of farm area is a main precondition of higher labour productivity and growth of farmers income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agriculture in the European Union - Statistical and economic information 2007. European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development.
  2. Hunek T. 2000: Formujący sic model rozwoju wsi i polskiego rolnictwa w latach dziewięćdziesiątych. [W:] Hunek T. (red.). Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
  3. Johnson D.G. 2002: The declining importance of natural resources: lessons from agricultural land. Resource and Energy Economics, nr 24, 157-171.
  4. Józwiak W. (red.) 2003: Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996-2002. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa.
  5. Poczta W. 1998: Sytuacja strukturalna i produkcyjna rolnictwa polskiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. [W:] Wieś i rolnictwo w procesie integracji z UE. Wyd. AR Poznań, s. 59-80.
  6. Rural Development in the European Union - Statistical and Economic Information - Report 2007. European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development.
  7. Zegar J. (red.) 2003: Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu