BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furlepa-Głuchowska Agata
Tytuł
Wybrane zagadnienia prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet
Chosen Issues of the Labour Law, with Special Reflection on Women's Rights
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Promocja równych szans, Materiały konferencyjne, 2008, s. 47-54
Słowa kluczowe
Praca, Prawo pracy, Praca kobiet, Umowa o pracę, Umowa o dzieło, Materiały konferencyjne
Labour, Labour law, Female labour, Employment contract, Specific task contract, Conference materials
Abstrakt
Przedstawiono hierarchię aktów prawa pracy. Hierarchia ta pozwala precyzyjnie określić prawa i obowiązki stron tj. pracownika i pracodawcy w indywidualnych przypadkach. Omówiono także specyfikę umów o pracę i o dzieło oraz praw kobiet – pracowników (zakaz dyskryminacji i uprawnienia z tytułu rodzicielstwa).

The hierarchy of the labour law acts was described. This hierarchy allows to precisely determine rights and duties of sides i.e. of the employee and the employer in individual cases. Also a specification of employment contracts and temporary contracts was discussed, as well as women's rights as employees (the prohibition of discrimination and entitlements on account of the parenthood). (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu