BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska Anna
Tytuł
Poziom i jakość życia kobiet w gminie Brześć Kujawski
The Level and Quality of Living Standard of Women in Brześć Kujawski Community
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 259-262, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Poziom życia, Kobieta, Miasto, Wieś, Badania ankietowe
Living standard, Woman, City, Village, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie wyników badania dotyczącego porównania poziomu i jakości życia kobiet mieszkających na wsiach w okolicy miasta Brześć Kujawski i w samym mieście. Analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że poziom i jakość życia kobiet mieszkających w mieście i na wsi różni się w wielu aspektach. Występują również czynniki, które oceniane są przez większość respondentek na podobnym poziomie.

The purpose of this work is to present results of the research that was comparing level and qualify of living standard of women living in the Brześć Kujawski town and villages around this town. Analysis of data shows that the level and quality of living standard of women living in the town and in the villages is different in many aspects but there are also few factors where women who took part in research evaluated mostly on the same level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec C. 1986: Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980. Monografie, nr 70, AE w Krakowie, Kraków, 34.
  2. Bywalec C. 1999: Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego. Monografie i Syntezy. Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa, 21.
  3. Johann M. 2005: Polska - UE. Porównanie poziomu życia ludności. Difin, Warszawa, 11.
  4. Kwasek M. 2002: Poziom życia rolników w ostatniej dekadzie XX wieku. IEiRiGŻ, Warszawa, 16.
  5. Pisz Z. 2002: Zagadnienia społeczne. Akademia Ekonomiczne im. Oskara Langego, Wrocław, 48.
  6. Słaby T. 1990: Poziom życia, jakość życia. Wiadomości Statystyczne, nr 6, 8.
  7. Zeliaś A. 2004: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu