BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mirończuk Agata
Tytuł
Konkurencyjność polskiej gospodarki
The Competitiveness of Polish Economy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 263-268, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Konkurencyjność gospodarki, Czynniki konkurencyjności gospodarki, Miary konkurencyjności gospodarki
Economy, Economy competitiveness, Factors of economic competitiveness, Economic competitiveness measure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autora była próba ujęcia problemu konkurencyjności gospodarki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących tę konkurencyjność, na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Autor posłużył się metodami i instrumentami określania konkurencyjności, które wykorzystują wiodące międzynarodowe organizacje gospodarcze i instytucje badawcze. Zdaniem autora, w studiach nad strategiami rozwoju polskiej gospodarki, daje się zauważyć wzrost zainteresowania problematyką konkurencyjności, jako czynnika gwarantującego poprawę efektywności działania na poziomie podmiotu gospodarczego, regionu, kraju.

The competitive advantage of the economy of the given country is the effect of accumulating of various factors which are contributing to the permanent structural advantage of the country in the relation to other people. It is necessary among various factors of competitiveness of the economy to highlight internal, resulting from social and economic potential, the holding factors and availability of resources and factors about the external character, resulting of coverage with surrounding in the international and world measurement. Analysis of competitiveness of Ina Poland background of other countries of the European Union in international rankings of competitiveness in 2005 of year, is letting notice that the position of our country is lowest of remaining UE member nations. Low economic competitiveness of Poland is the obvious problem. However it doesn 't mean that there are no chances of the improvement in this state of things. Investments are the chance for our economy, particularly in the form direct of foreign investments and influx of the foreign capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieńkowski W. 1995: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa, 12.
  2. Global Competitiveness Report 2005 [http://www.weforum.org].
  3. Gorynia M. (red.) 2002: Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 48.
  4. Hildebrandt A. 2002: Konkurencyjność - próby zdefiniowania i pomiaru zjawiska. Wspólnoty Europejskie, nr 3, 70.
  5. Hubner D. 1994: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju. Ekonomista, nr 3, 336.
  6. Lipiec-Zajchowska M. 2000: Metody i modele oceny konkurencyjności gospodarki. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 14.
  7. Stankiewicz M.J. 2002: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacja Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Dom Organizatora, Toruń, 18.
  8. Radło M.J. 2003: Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej. Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, 15-16.
  9. The Word Competitiveness Report 1994: World Economic Forum, Lausanne, 18.
  10. Żukrowska K. 2000: Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski. [W:] Bossak J (red.). Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską. SGH, Warszawa, 175.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu