BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśmian-Kordas Ruta, Pleszko Joanna
Tytuł
Ocena postępu i kierunków wdrażania systemów zarządzania jakością i systemów komplementarnych w portach Morza Bałtyckiego
Assessment of the progress and direction of implementing quality management systems and complementary systems in the ports of the Baltic Sea
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2007, nr 4, s. 103-110, bibliogr. 4 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Zintegrowane systemy zarządzania, Zarządzanie jakością, Zarządzanie środowiskiem, Systemy jakości, System zarządzania środowiskiem, Porty morskie
Integrated Management System, Quality management, Environmental management, Quality systems, Environment management system, Seaports
Kraj/Region
Morze Bałtyckie
Abstrakt
W artykule dokonano analizy implementacji w portach Morza Bałtyckiego systemów zarządzania jakością według ISO 9001 i jakościowych norm branżowych, a także systemów zarządzania z nimi komlementarnych, dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz ezpieczeństwa i higieny pracy. W analizie tej wykorzystano wyniki badań ankietowych, obejmujących lata 2003-2007 w stu dwudziestu ośmiu portach basenu Morza Bałtyckiego dziesięciu państw: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Polski, Rosji, Niemiec i Szwecji. Stwierdzono, że systemowe zarządzanie różnymi obszarami aktywności zostało wdrożone w czterdziestu czterech portach, co stanowi niespełna 35 % wszystkich objętych analizą portów. Z uzuskanych w badaniu danych wynika, że w portach Morza Bałtyckiego funkcjonują systemy wg: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS-18001, HACCP, AQAP oraz systemy "indywidualne". Inną ustaloną w badaniach właściwością jest duże zróżnicowanie struktur funkcjonujących systemów. Wyłoniono aż jedenaście modeli zróżnicowancych: jakością, ochroną środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonuje tylko w czterech portach Morza Bałtyckiego. generalnie wnioski wynikające z wykonywanych zadań, to: systemowe zarządzanie jest w dalszym ciągu w portach Morza Bałtyckiego jednym ze sposobów zwiększenia konkurencyjności, w polityce portów obserwuje się tendencję wdrażania oprócz systemów ogólnych opartych na międzynarodowych standardach, systemów branżowych np. HACCP, AQAP oraz coraz częściej systemów indywidualnych, których koncepcje zostały opracowane w portach. (abstrakt oryginalny)

The article makes an analysis of implementing in the ports of the Baltic Sea quality management systems according to ISO 9001 and qualitative branch standards, as also management systems complementary to them concerning natural environment protection and occupational safety. Questionnaire research results have been used in the analysis, covering the years 2003-2007, in 128 ports of the Baltic Sea basin of nine countries: Denmark, Estonia, Finland, Lithuania, Latvia, Poland, Russia, Germany and Sweden. It has been stated that system management of various activity areas has been implemented in 44 ports which makes up almost 35% of all ports covered by the analysis.It follows from the information obtained in the ports researched that in ports of the Baltic Sea there functions systems in according to: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS -18001, HACCP, AQAP and Systems of management termed in the article as "individual".Another characteristic established in the research is a large structural differentiation of systems. As many as 11 different models different as to kind and number of co-functioning management systems. The full palette of international systems, currently accepted as the traditional triad covering the systems of managing quality, natural environment protection and occupational safety is functioning only in four ports of the Baltic Sea. The general conclusions drawn from the research conducted are as follows: systemic management continues in the ports of the Baltic Sea to be one of the means of increasing competitiveness, in the ports' policy a tendency is observed to implement, besides general systems based on international standards, branch systems like HACCP, AQAP and ever more frequently individual systems whose concepts were prepared in the ports. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Leśmian-Kordas R., Pleszko J., Systemy zarządzania jakością i systemy komplementarne jako element konkurencyjności międzyportowej europejskich portów morskich, Praca zbiorowa pod redakcją naukową K. Chwesiuka pt. "Konkurencyjność polskich portów morskich w świetle integracji z Unią Europejską", Szczecin 2003, s. 139-146.
  2. PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. [3] Scott P., Management systems and sustainable development - The moving goals posts from environment to corporate responsibility, ISO Management Systems, September -October, Vol. 3, No. 5, 2003, pp. 27-32.
  3. Urbaniak M., Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu