BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łada Monika
Tytuł
Wartość dla klienta w rachunkowości zarządczej
Value to the customer: concept, measurement and application in contemporary management accounting tools
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 48, nr 104, s. 93-112, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wartość dla klienta, Rachunkowość zarządcza
Accounting, Value to customer, Management accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wartości dla klienta jako jednej z bardzo istotnych koncepcji dla współczesnej rachunkowości zarządczej. W artykule przedstawiono koncepcję wartości dla klienta, omówiono najważniejsze podejścia do wyceny tej kategorii oraz wskazano instrumenty współczesnej rachunkowości zarządczej, w których założenia tej koncepcji zostały wykorzystane. Przytoczone w opracowaniu argumenty wskazują, że koncepcja ta, stosowana aktualnie głównie w sferze strategicznej rachunkowości zarządczej, może być z powodzeniem wykorzystywana również w instrumentach wspomagających zarządzanie operacyjne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present value to the customer as one of the most significant concepts of contemporary management accounting. The paper discusses the framework of the concept, then reviews the methods of customer value measurement and finally presents the management accounting tools that incorporate this approach. At present, value to the customer is used mostly in strategic management accounting tools. The arguments demonstrated in the paper indicate that this concept can be incorporated successfully in operational management accounting instruments as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson A, Kaplan R., Matsumura E., Young M. (2007), Management Accounting, I Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River.
 2. Chakraborty S. (1999), The role of management accounting in a network economy I [w:] The role of management accounting in creating value, IF AC, Financial and Management Accounting Committee.
 3. Clement R.W.(2005), The lessons from stakeholder theory for U.S. business leaders, I ,,Business Horizons" 48, s. 255-264.
 4. Cooper R., Slagmulder R. (1997), Target costing and value engineering, Montvale.
 5. Cross R.G., Dixit A. (2005), Customer-centric pricing: The surprising secret foil profitability, ,,Business Horizons" 48, s.483-491.
 6. Epstein M.J., Yuthas K. (2007), Managing customer value, CMA-AICPA-CIMA.
 7. Friedman A.L., Miles S. (2006), Stakeholders. Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford.
 8. Gabrusewicz W., Hamrol M., Kurtys E., Sobolewski H. (1998), Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Helgesen O. (2007), Customer accounting and customer profitability analysis for the I order handling industry - A managerial accounting approach, ,,Industrial Marketing Management" 36, s. 757-769.
 10. Kaplan R. S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wynikow. Jak przełożyć strategii na działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Kaplan R.S., Norton D.P. (2004), Strategy maps, Boston.
 12. Kotler, P., Keller K.L. (2006), Marketing management, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.
 13. Kozarkiewicz A. (2007), Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządczej, ,,Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 5.
 14. Lindgreen A., Wynstra F. (2005), Value in business markets: What do we know? Where are we going?, ,,Industrial Marketing Management" 34, s. 732-748.
 15. Lada M. (2007), Współczesne budżetowanie - nowy układ budżetów operacyjnych, ,,Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 10.
 16. Lada M. (2008), Koncepcja wartosci dla klienta, [w:] Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, red. nauk. Edward Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 263-270.
 17. Lada M., Kozarkiewicz A. (2007), Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, Beck, Warszawa.
 18. Management Accounting Concepts (1998), International Federation of Accountants, New York.
 19. Masztalerz M. (2008), Analiza wartości produktu w rachunku kosztów docelowych, [w:] Rachunkowość a controlling, red. nauk. Edward Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 256—264.
 20. Miles L.C. (1961), Techniques of value analysis and engineering, McGraw-Hill, New York.
 21. Nita B. (2008), Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna - Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 22. Nowak E., red. (2008), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 23. Porter M.E. (1985) , Competitive Advantage. Creating and sustaining superior performance, The Free Press, New York.
 24. Sanchez J., Callarisa L., Rodriguez R.M., Moliner M.A. (2005), Perceived value of the purchase of a tourism product, ,,Tourism Management" 27, s. 394-409.
 25. Slater S.F., Narver J.C. (2000), Intelligence Generation and Superior Customer Value, Journal of the Academy of Marketing Science", Volume 28, No. 1, pages 120-127.
 26. Sobańska I. (1998), Rachunek kosztów celu (Target Costing) w strategicznym zarządzaniu kosztami, ,,Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce", nr 45.
 27. Sobańska I., red. (2006), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, BECK, Warszawa.
 28. Sojak S., Jóźwiak H. (2004), Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 29. Strack R., Villis U. (2002), RAVE™: Integrated value Management for Customer, Human, Supplier and Invested Capital, ,,European Management Journal", Vol. 20, No. 2, s. 147-158.
 30. Szychta A. (2002), Rozwój i uwarunkowania implementacji systemu kosztów docelowych, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 12.
 31. Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 32. Szymura-Tyc M. (2003), Wartość dla klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej, ,,0rganizacja i Kierowanie", nr 4 (114).
 33. Świderska G.K., red. (2003), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii, Defin, Warszawa.
 34. Tools and techniques for implementing target costing, Statement on Management Accounting, No. 4GG, (1998), Institute of Management Accountant.
 35. Ulaga W. (2001), Customer value in business markets, ,,Industrial Marketing Management", 30, s. 315-319.
 36. Ulaga W., Chacour S. (2001), Measuring Customer-Perceived Value in Business Markets, ,,Industrial Marketing Management", 30, s. 525-540.
 37. Van der Haar J.W., Kemp R.G.M., Omta O.(2001), Creating Value that Cannot Be Copied, ,,Industrial Marketing Management" Nr 30, s. 627—636.
 38. Vilanowa L. (2007), Neither Shareholder nor Stakeholder Management: What Happens When Firms are Run for their Short-term Salient Stakeholder?, ,,European Management Journal", Vol. 25, No. 2, s. 146-162.
 39. Woodward D.G. (1997), Life cycle costing - theory, information acquisition and application, international Journal of Project Management", vol. 15, s. 335-344.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu