BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martyniuk-Kwiatkowska Olga
Tytuł
Wykorzystanie danych sprawozdawczości finansowej w ocenie działalności małych przedsiębiorstw
Small companies' financial statements as the source of the information about their financial condition
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 48, nr 104, s. 113-124, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Accounting, Financial reporting, Performance evaluation of enterprises, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości małego przedsiębiorstwa oraz elastyczne dostosowanie się do zmian zachodzących w gospodarce staje się coraz trudniejsze i coraz bardziej skomplikowane, a dynamika zmian wymusza na zarządzających wykorzystanie w procesie gospodarowania dobrej, pod względem jakościowym, informacji finansowej. Celem artykułu jest próba ilustracji informacji dostarczanych przez sprawozdania finansowe i raporty wewnętrzne sporządzane w małych przedsiębiorstwach. Wskazano na możliwości uproszczeń sprawozdań finansowych polskich małych przedsiębiorstw, na co pozwalają regulacje prawne. Zaprezentowano także możliwe zniekształcenia sprawozdań finansowych spowodowane cechami charakterystycznymi małych jednostek, m.in. jak system zarządzania czy źródła finansowania. W efekcie powoduje to ograniczenia w zastosowaniu tradycyjnych wskaźników oceniających kondycję finansową przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano również wyniki badań ankietowych dotyczące sprawozdawczości wewnętrznej małych podmiotów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

In the situation of recent economic changes small business management is going to be more difficult and challenging. In order to make decisions managers need high quality financial information. The aim of the article is to illustrate the type of information that is provided by small companies’ financial statements. The author describes the characteristics of SME which determine their accounting systems and the scope of information they generate, including financial data distortions that may affect the results of financial analysis. The article also presents results of surveys investigating internal reporting of small enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białkowska-Guzyńska A., (2002), Raport z badania kondycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa.
 2. Bouthilier F., (2002), Access to Information for Small Business Managers: Examination of some Strategies and Values, „The Canadian Journal of Information and Library Science" nr 3.
 3. Dudycz T., Hamrol M., Skoczyłaś W., Niemiec A., (2005), Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, „Rachunkowość" nr 3.
 4. Fann G.L., Smeltzer R.L., (1989), Communication Attributes used by Small Business Owner/Managers for Operational Decision Making, „Journal of Business Communication", jesień.
 5. Fann G.L., Smeltzer R.L., (1989), The Use of Information from and about Competitors in Small Business Management, „Entrepreneurship Theory and Practice", lato.
 6. Golde R.A., (1964), Practical Planning for Small Business, „Harvard Business Review", marzec-kwiecień.
 7. Jaworski J., (2008), Kryteria wyboru uproszczeń ewidencyjnych w małym przedsiębiorstwie, „Monitor Rachunkowości i Finansów" nr l.
 8. Jerzemowska M., red. (2004), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 9. Kiziukiewicz T., Sawicki K., (1998), Rachunkowość małych firm, PWE, Warszawa.
 10. Levin I.R., Travis V.R., (1987), Small company finance: what the books don't say, „Harvard Business Review", listopad-grudzień.
 11. Łuczka T., (1987), Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego prywatnego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 12. Peterson R.A., (1984), Small Business Management Assistance. Needs and Sources, „American Small Business" nr 2.
 13. Pomowska M., (2003), Sektor MSP we Francji - stan aktualny, [w:] Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, tom II, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 14. Poznańska K., Schulte-Zurhausen M.,(1994), Kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji" nr 2.
 15. Raport z badania Sytuacja małych przedsiębiorstw (2001), przeprowadzony przez GfK Polonia na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 16. Szot-Gabryś T., (2007), Wiarygodność i zakres informacji ekonomicznych o małym podmiocie gospodarczym, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, pod red. B. Micherdy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 17. Tokarski M., (2005), Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 18. Welsh J.A., White F.J., (1981), Small business ratio analysis: a cautionary note to consultants, „Journal of Small Business Management", październik.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu