BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Teresa
Tytuł
Oddziaływanie doradztwa na zmiany w gospodarstwach w aspekcie zwiększenia ich konkurencyjności
Impact of Advisory Services on Competitiveness-Raising Changes in Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 269-274, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Zmiany organizacyjne, Otwartość na zmiany, Doradztwo rolnicze
Agriculture, Organisational change, Openness to change, Agricultural advisory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka poddała ocenie zakres zmian dokonanych i planowanych w gospodarstwach oraz znaczenie doradztwa w ich realizacji w aspekcie poprawy konkurencyjności gospodarstw, co jest szczególnie ważne w okresie czterech lat członkostwa Polski w UE. W inicjowaniu i wdrażaniu zmian pomagają rolnikom głównie pracownicy ODR. Zdaniem autorki, skuteczność oddziaływania doradztwa na procesy modernizacji gospodarstw zależy nie tylko od wiedzy i umiejętności doradców, ale także od postaw samych rolników i ich podatności na zmiany oraz innych uwarunkowań wynikających z funkcjonowania na rynku europejskim.

Once Polish agriculture became covered by the principles of the EU Common Agriculture Policy (CAP), it enforced adaptation activities in farms in order to adjust to the rules of competition on single European market. In small-farm regions these activities are undertaken in specific conditions resulting from small sizes of farms, their weak linking with the market, as well as underinvestment, excess of labour and low commodity production rates/shares. These factors constitute fundamental barriers for improvement of farm competitiveness. Recent research studies indicate that, over the period of 2002-2006, farmers undertook adaptation activities in their farms to meet EU requirements, in order to gain firmer hold or better position on the market, including mainly the purchase of machines and land. Institutional assistance in performing these changes was hardly noticeable. Generally, farmers indicated support in the sphere of direct advising and information obtained from employees of Agricultural Advisory Centres (ODRs). The changes realized already (and those planned by 2010) informs provide evidence that farmers are aware of the necessity to meet the EU requirements and competitiveness in respect to other European farms. Most often they are larger units, the owners of which have better professional preparation and are more prone or susceptible to changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2005: Zjawiska i procesy globalne a rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Wilkin J. (red.). Fundusz Współpracy, Warszawa.
 2. Bartol K.M., Martin D.C. 1991: Management. McGraw-Hill, Inc., New York.
 3. Baum R. 2004: Analiza instrumentów wspierających zrównoważony rozwój rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, t. VI, z. 3, 7-12.
 4. Draus E. 2007: Zmiany agrarne w województwie podkarpackim, tendencje na przyszłość. [W:] Pilne potrzeby do rozwiązania w rolnictwie, B. Chmielewska (red.). IERiGŻ - PIB, Nr 71, Warszawa, 42-51.
 5. Fedyszak-Radziejowska B. 2006: Przyszłość doradztwa rolniczego w Polsce - zmiana czy doskonalenie dotychczasowych rozwiązań. Analiza instytucjonalna. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr l, 75-85.
 6. Klepacki B. 1999: Między ciągłością a zmianą - centralizacja czy regionalizacja. Roczniki Naukowe SERiA, t.1, z. l, Rzeszów, 17-24.
 7. Klepacki B. 2006: Tendencje zmian w zatrudnieniu i liczbie gospodarstw o zróżnicowanym obszarze w państwach Unii Europejskiej w latach 1990-2003. Roczniki Naukowe SERiA, tom VIII, z. 4, Warszawa, Poznań.
 8. Kołodziejczyk D., Wasilewski A. 2005: Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich. IERiGŻ, Warszawa.
 9. Miś T. 2007: Absorption of EU funds by farmers in a small farm region. [W:] National and Regional Economics I VIII. Technical University of Kośice-Faculty of Economics, University of Economics in Bratislava, Slovak Section of ERSA, Institute of Regional and Community Development, Słowacja, 726-733.
 10. Sikorska A. 2006: Doradztwo rolnicze - opinie mieszkańców wsi o działalności ODR. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr l, 87-95.
 11. Wawrzyniak B. M., Wojtasik B. 2004: Pozycja rolnictwa polskiego na tle Europy i Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1015, 393-401.
 12. Wilkin J. 2006: Sami swoi? Polscy rolnicy w UE. [W:] Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi, Wilkin J. (red.). FDPA, Warszawa.
 13. Winiarski B. 1999: Konkurencyjność: Kierunki wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? [W:] Konkurencyjność regionów, Klamut M. (red.). Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu