BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mossakowska Ewa
Tytuł
Konkurencyjność zatrudnienia w polskim rolnictwie
Labour Competitiveness in Polish Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 275-280, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie w rolnictwie, Dochody rolnicze, Konkurencyjność rolnictwa
Employment in agricultural sector, Farm household income, Agricultural competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka dokonała próby określenia konkurencyjności zatrudnienia w polskim rolnictwie w stosunku do zatrudnienia w innych działach gospodarki. Pokazała zmiany zatrudnienia w polskim rolnictwie od 2002 roku, liczonego w pełnozatrudnionych jednostkach rodzinnej siły roboczej. Przedstawiła też poziom dochodów rolniczych gospodarstw domowych na tle innych grup społeczno-ekonomicznych. Pozycją konkurencyjną zatrudnienia w rolnictwie analizowała porównując dochody na jednostkę rodzinnej siły roboczej w różnych grupach gospodarstw ze średnią płacą netto w gospodarce.Ponad to, autorka pokazała również inne czynniki konkurencyjności zatrudnienia w rolnictwie.

The paper aims to analyze the labour competitiveness in Polish agriculture compared with employment in the other sectors. The main sources of presented data were databases of Farm Accountancy Data Network (FADN) and databases of Central Statistical Office of Poland. During the period 2002-2007 employment in Polish agriculture in AWU (Annual Work Unit) was stable. The incomes of farmers' households were low in relation to those of other socio-economic groups but the real income oj farm households increased by 35% in the years 2003-2006. Growth of income of farm households was affected by such factors as: price ratios, production results a/agriculture, EU direct and government payments. Farm subsidies represent on average 39% of income. Labour competitiveness in agriculture was measured as relation incomes of farmers in different types of farm to average real salaries. Employment in Polish agriculture was competitive activity mainly in very small and large farms according to area, large farms according to ESU and in farms specialized in gardening. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwillo H.G. 2002: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa, 99-100.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2003-2006 roku: 2003-2007: GUS, Warszawa.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych 2005. 2006: GUS, Warszawa.
 4. Charakterystyka gospodarstw rolnych 2007: 2008a: GUS, Warszawa.
 5. EU real agriculture income per worker: 2007: Eurostat news release, No. 182.
 6. Industrial Performance and Competitiveness in an Era of Globalization and Technological Change. 1998: OECD, Industry Committee, Paris.
 7. Kwartalna informacja o rynku pracy, IV kwartał 2007. 2008b: GUS, Warszawa.
 8. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych 2002. 2003: GUS, Warszawa.
 9. Wilkin J. 2008: Ekonomia polityczna systemu wsparcia bezpośredniego w ramach WPR ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w nowych państwach członkowskich UE [www.ec.europa.eu].
 10. Woś A. 2001: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, 5-8.
 11. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2006 roku. 2008: IERiGŻ, Warszawa.
 12. [www.arimr.gov.pl/index.php?id=40&id 1 = 15&idpage= l ].
 13. [www.krus.gov.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu